Logo HaDivadlo

Offprogram

Součástí programu HaDivadla je pořádání diskuzních, přednáškových a setkávacích událostí, které rozšiřují kontexty našich premiér a otevírají divadlo všem. Pravidelně několikrát do měsíce před vybraná představení zařazujeme dramaturgické úvody a po vybraných představeních probíhají moderované besedy s tvůrci. Příležitostně realizujeme divadelní produkce nad rámec repertoáru.


Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER