Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 45: Zdroje → Sezona 46: Adaptace

Offprogram

Součástí pravidelného programu HaDivadla je pořádání přesahových diskuzních, přednáškových a setkávacích událostí, které rozšiřují kontexty našich premiér. Zpravidla s volným vstupem, v aktuálních reakcích na společenské a geopolitické dění, připravujeme tento program ve spolupráci s renomovanými kurátory či redaktory spřízněných platforem, periodik či občanských hnutí. Cílem je reflektovat nejen pohled vystupujících hostů a osobností, ale také rozvíjet dialog s diváky nad rámec komunikace inscenační tvorbou.


Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER