Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 50: Obzory

Beseda: Mestské divadlo Žilina

Doprovodná událost k hostování inscenace Niekto príde v režii Eduarda Kudláče – doplňující v rámci Sezony 48: Blízkost premiéru Požár v šťastném Rakousku.

Inspirační setkání s uměleckým šéfem Eduardem Kudláčem a ředitelem divadla Michalem Vidanem. Zástupci Mestského divadla Žilina, ceněné regionální scény slovenské divadelní mapy s progresivní dramaturgií. Moderuje Jakub Liška, vedoucí redaktor časopisu CEDIT.

Mestské divadlo Žilina vzniklo, po delší přestávce, v roce 1992 jako první nestátní profesionální divadlo na Slovensku, nespadající do zřizovatelské působnosti MK SR, ale financované z rozpočtu města Žilina.

Tradice profesionálního divadla v Žilině sahá už do roku 1950, kdy bylo do města přesídlené považskobystrické Divadlo pracujúcich. Jelikož se ze Žiliny jako centra postupně stávalo místo většího administrativního, hospodářského i průmyslového významu a mělo širší společenské zázemí i diváckou obec, stejně tak i lépe vyhovující divadelní budovu, nově etablované Krajové divadlo pracujúcich zde nalezlo ideální prostředí. Sídlem MDŽ je původní Reprezentačný dom postavený v letech 1942–1944 podle projektu moravsko-německého architekta Oto Reichnera.

Událost na Facebooku
Cena
vstup volný
Délka
90 min. bez přestávky
Datum uvedení
8. února 2023


Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER