Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 50: Obzory

Infinite Moby Dick Radio

Performativní audio-vysílání. Kompozice bez konce. Prequel k lodi Pequod. 

„Posádka, člověče, posádka! Což nejsou všichni zajedno s Achabem, pokud jde o tu velrybu? Nemůžeš se v strašlivé bouři udržet, ty osamocený zmítaný stromečku. Přemýšlej o tom! Jde o to, abys pomohl zasáhnout jeho ploutev; to přece není nic těžkého... Jde o něco víc!“

Moby Dick – naši připravovanou inscenaci podle legendární románové sítě Hermana Melvilla (1819–1891), v režii Rastislava Balleka, vyprovázíme k zářijové premiéře radioartovým projektem o samotě, tmě, sonorickém růstu a ladění algoritmů. 

Hladina zvuků, lovů, racků, kroků, monologů a listování scénářem, který protagonisté oprašují v izolovaných kajutách napjatého čekání. Nekonečný vorvaň – příliv a odliv!

Vysílání probíhá v proměnlivé formě a v několika vrstvách přibývajícího (a zase ubývajícího) obsahu.

Poslouchat rádio
Premiéra
30. srpna 2021
Realizace
Matúš Kobolka, Rastislav Ballek, Matěj Nytra a herecký kolektiv

 

mobydick.hadivadlo.cz

O inscenaci Moby Dick zde.Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER