Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 45: Zdroje

Diskuze A2: Politika v ženském rodě

Termíny v přípravě.

Debata nejen k premiéře hry Prezidentky.

V červnu 1919 se v Československu konaly volby do místních zastupitelstev. Byly to první komunální volby v samostatné republice, hlavně ale první volby, v nichž mohly využít volebního práva ženy. Československo jim přiznalo volební právo dříve než USA či Švédsko, nemluvě o Švýcarsku, které se k tomu na federální úrovni rozhoupalo až v roce 1971. V řadách převážně socialistických stran se během éry první republiky objevilo několik výrazných političek. Pak ale přišlo dlouhé období, kdy se ženy stávaly spíš objektem politik vytvářených muži. Komunistická strana sice využívala ekonomický potenciál žen a vycházela jim v mnoha ohledech vstříc, jejich reprezentaci ale odbývala nanejvýš symbolicky. A na tom se nic zásadního nezměnilo ani po roce 1989. V českém prostředí se feminismus nestal žádoucí součástí tolik oslavované svobody, ale podezřelým importem ze západu. V poslední diskuzi letošní sezony k Prezidentkám Wernera Schwaba se bude mluvit o tom, kde hledat feminismus v české politické tradici, zda existuje nějaká specificky ženská politika a jestli je feminismus jeden, nebo je jich celá řada.

vwww.advojka.cz   
Délka
90 min. bez přestávky

 

Hosté
Jana Smiggels Kavková, politoložka
Gaby Khazalová, novinářka

Moderuje
Matěj Metelec, publicista a redaktor A2Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER