Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 50: Obzory

Diskuze A2: Město proti venkovu?

Doprovodná debata k inscenaci Jenom konec světa, první premiéře Sezony 49: Konec iluzí.

„Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí,“ kolovalo sociálními sítěmi v době prezidentských voleb. Polarizace mezi velkými městy a venkovem je jednou z tradičních dělících linií, v současné české debatě však dosahuje až karikaturního vrcholu. Populistické zneužívání skutečných rozdílů přichází z obou stran hranice.

Jaké jsou ale skutečné vztahy českých měst a venkova? A jaká je mezi nimi mobilita? Stojí za nevraživostí mezi městem a venkovem jenom zlá vůle jejích podněcovatelů, kteří se vymezují vůči „pražské kavárně“ či naopak „venkovským buranům“? Odráží se v těchto vztazích tradiční nedůvěra periferie k centru? Nebo to je dědictví devadesátých let a větších dopadů transformace na venkov, který zároveň přestal být reprezentován v kultuře tvořené ve městech?

Událost na Facebooku
Cena
vstup volný
Délka
90 min. bez přestávky
Datum uvedení
29. listopadu 2023

 

Hosté:

Kateřina Nedbálková, socioložka (Katedra sociologie FSS MU)
Ondřej Daniel, historik (Ústav světových dějin FF UK)

Moderuje:

Matěj Metelec, publicista a redaktor kulturního čtrnáctideníku A2Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER