Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 50: Obzory

Diskuze A2: Konec buržoazie

Nestaly se dnes pojmy soukromí a svobody jenom lešením novodobé železné klece ideologie?

Když Hegel ve Filosofii práva píše o „bürgerliche gesellschaft“ – tedy o občanské společnosti – staví ji do samotného základu moderního státu. Považuje ji za sféru soukromých zájmů a zároveň živnou půdu politického života. Pojem soukromí tak doprovází občanskou, nebo chcete-li měšťanskou společnost již od jejího úsvitu. I proto Marx později identifikuje liberální demokracii jako politický projekt jedné konkrétní třídy – totiž buržoazie – který je tím pádem úzce spjatý s existencí kapitalistické třídní společnosti. Zdá se však, že první dvě dekády 21. století uvrhly tak postavení buržoazie, jako i možnosti naší třídní analýzy dnešní společnosti, do naprostého chaosu. Lavina vítězství pravicových demagogů a demagožek strhla na svou stranu masy hypnotizované vzkříšeným rasismem, nacionalismem a xenofobií a uvolnila se cesta novému druhu „manažerské politiky“, jež se stala poměrně zvrhlou realizací havlovské vize „nepolitické politiky“. Tento nový druh manažerismu se obejde bez podpory buržoazie, i když ta si to možná ani neuvědomuje – prosazování politického zájmu totiž nahradila technokratická správa státních záležitostí: politici a političky makají, zatímco občané a občanky mají už jen spokojeně konzumovat. Je tedy buržoazie definitivně mrtvá a vyprázdněná? A záleželo vůbec někdy na ní? Jaká je vůbec nová třídní stratifikace dnešní západní společnosti? Je v těchto podmínkách možné demokratický projekt oddělit od jeho liberálního obsahu? Co pak nám ale z něho zbude? Konec konců, nestaly se dnes pojmy soukromí a svobody jenom lešením novodobé železné klece ideologie? Jestli ano – jak a hlavně kam z ní utéct, pokud chceme zůstat věrni cílům politické emancipace?

Záznam diskuze
Délka
90 min. bez přestávky
Datum uvedení
8. ledna 2018

 

Hosté
Ľuba Kobová, filosofka
Martin Dokoupil Škabraha, filosof

Moderuje
Lukáš Likavčan, filosofDěkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER