Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 49: Konec iluzí

Dům kultury a konců

Třetí ročník mezioborové události HaDivadla a platformy Terén.

Celodenní událost s názvem Dům kultury a konců nabízí prostor pro sdílení zkušeností, pocitů a idejí návštěvníků, tvůrců a průvodců. Přináší scénickou, zvukovou, výtvarnou a diskusní reflexi toho, čím mohou být konce. Konce nemusí být jen znakem krachu, úpadku, smrti a zániku, ale také transformace či pobídky ke vzniku čehosi nového. Mohou nabídnout proměnu toho, co již bylo dávno neživé nebo statické, v jinou dynamickou sílu a kvalitu.

Dům kultury a konců není jen prostorem pro společné ohledávání tohoto náročného tématu, ale také vede k vytvoření sumáře či manuálu praktických řešení, jak dobře ukončovat různé situace, odhaluje rozpor a napětí mezi nároky společnosti a osobním prožíváním světa.

Tato jednodenní akce navazuje na předchozí ročníky s názvy Dům kultury a naděje a Dům kultury a únavy. Dům kultury a konců se bude konat v prostorách OC Dornych, brutalistní budovy v centru Brna, jež je sama určena k brzké demolici a její fyzický konec je na dohled.

www.dumkulturya.cz Událost na Facebooku

 

www.dumkulturya.cz

 

Sobota 10. června 2023
OC Dornych (bývalý Prior)

3. patro, dostupné po vnitřních eskalátorech

 

Prostor bude volně přístupný od 13.30 do 22.00. Pouze na workshopovou část programu je nutné zakoupit vstupenku zde. Po celou dobu bude v provozu bar Los Překápkos s odpočinkovou zónou.

 

Program

 

• 14.30–15.30 | Zkáza Veřejných paláců – Přednáška Pavla Karouse o brutalistní architektuře

Sochař a vizuální umělec Pavel Karous promluví o konci monumentálních ikonických budov sloužících široké veřejnosti a zániku celé jedné vizuálně-stavební vrstvy pozdní modernity (neofunkcionalismu, brutalismu, high-tech, monumentalismu aj.). Proč stavby z doby, kdy byl hlavním investorem do architektury stát, tolik vadí? Proč stát selhává v památkové péči? Co je společným jmenovatelem všech našich problémů? Jak odstranit kapitalismus?

 

• 15.30–16.30 | Zkáza Veřejných paláců – Utopická diskuze

Po přednášce následuje diskuze s platformou Město a autory Deníku Referendum o architektuře, jejím smyslu a roli. Debatovat bude Pavel Karous a architektky zabývající se architekturou nejen v jejím materiálním, ale i sociálním a historickém rozměru – Šárka Svobodová, historička architektury, kurátorka a zakládající členka 4AM/Fóra pro architekturu a média, a Eliška Pomyjová z Laboratoře udržitelné výstavby ČVUT.

Neustálé kauzy demolic významných architektonických příkladů modernistických a brutalistních staveb bývalého Československa jsou východiskem pro sochaře Pavla Karouse a architektku Elišku Pomyjovou promýšlet možné šťastnější zítřky a utopie našeho architektonického a uměleckého dědictví. Je klimatická změna novou příležitostí pro historickou paměť našich měst? Jaká je možná podoba památkové péče postkapitalismu? Otázky bude pokládat a diskuzi moderovat historička architektury Šárka Svobodová ze sdružení 4AM.

 

• 17.00–18.30 | Workshop: Konce v našich životech? Já v koncích?

Více informací a vstupenky zde.


• 19.00–20.30 | Společná akce: Vyprovázení

V tomto bloku vznikne prostor, jak lze prozkoumat konce, které v nějakém ohledu přesahují individuální rovinu a může být očistné si je uvědomit, uctít a rozloučit se s nimi kolektivně. Kolapsy, krachy, konce jsou výzvou k proměně nejen jedince, ale i společnosti. Lze v nich zahlédnout i jejich odvrácenou stranu, tedy kladný impuls, ale pouze tehdy, pokud jsou brány jako výzva k transformaci, konkrétním krokům a rozhodnutím. V současnosti je silně cítit kolaps občanských aktivit, podceňování kulturního sektoru, školství, vzdělání, péče, ale i konce hospod.

Situaci hudebně doprovodí hudebník a zvukový designer spolupracující i na mnoha divadelních projektech, Matúš Kobolka, který bude také autorem hudebních vstupů po celou dobu trvání akce a následné hudební performance.


• 20.30–22.00 | Volný čas a prostor k odpočinku, hovorům, sdílení zážitků a zábavě v prostorách Domu kultury a konců. Odpočinek jako možný konec.

 


 

Výtvarné zásahy přístupné po celou dobu události

 

Scénografická intervence kolektivu TABULA RASA

Spolek divadelních tvůrců a scénografů vytvoří společně s light designerem Jonášem Garajem unikátní a pomíjivou interpretaci genia loci obchodního centra a novou kompozici z nalezených materiálů ve skladovacích prostorách. Ve výtvarné intervenci vyjde přímo z věcí na místě objevených, z logiky a účelu prostoru samotného. Ve své scénografické mandale svého druhu a skrze rituální nakládání s všedním materiálem a odpadem přeznačí charakter místa, intenzifikují jeho dočasný rozměr.

 

Observace procesu konce – Instalace Evy Truncové a Georgije Dimitrova

Smířlivě čekáme na nevyhnutelný konec, který však nepřichází. Prostor vzniklého vakua vyplňujeme otázkami konfrontujícími většinově přijímané přístupy týkající se jednoho z klíčových území města Brna. Strategie nebo souhra událostí? Vyprázdněné skladovací prostory bývalého OD Prior chápeme jako možnost k zamyšlení se nad rolemi jednotlivých aktérů, kteří jsou hybnou silou několika procesů konce.

Audiovizuální průvodce a site specific instalace staví na dosud nasbíraných materiálech o minulosti, současnosti i budoucnosti obchodního domu a dále je rozvíjí v dialogu s ním samotným.

Eva Truncová je architektka, absolventka a doktorandka na brněnské Fakultě architektury VUT. V roce 2022 s podporou FA VUT založila a kurátoruje vitrínovou galerii 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu.

Georgi Dimitrov je architekt, absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. Jeho práce osciluje v široké škále měřítek a témat, jež se často vyskytují na okraji zájmu. V současnosti působí jako architekt v brněnském studiu Peer Collective.

 

Procesuální malba Alexeye Klyuykova a Vasila Artamonova

Maximalistická malba a svého druhu dočasná a současná výtvarná stopa výrazného výtvarného tandemu bude vznikat během celého konání Domu kultury a konců, aby byla s demolicí obchodního centra společně s budovou rozprášena.

Alexey Klyuykov a Vasil Artamonov jsou absolventi AVU a UMPRUM a jako výrazná dvojice operující na poli malby, kresby, sochařství a instalace spolupracují od roku 2006. V roce 2010 se stali laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého.Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER