Logo HaDivadlo

Otevřená dramaturgie

V HaDivadle si dlouhodobě klademe otázku, jak by měla vypadat kulturní instituce budoucnosti. Zejména dlouhodobá zkušenost s pořádáním úvodů a besed k představením vyústila v utváření principů otevřené dramaturgie.

Na tvarování dramaturgie našeho souborového repertoárového divadla se mohou podílet nejen interní členové, ale i přizvané osobnosti z různých oborů a také samotní diváci. Chceme se otevírat našemu publiku a rozpouštět tak hranici mezi diváctvím a tvorbou.

Nejprve jsme stanovili dramaturgickou radu, skupinu inspirativních osobností, které se s námi dělí o své tipy na tituly k inscenování. Do procesu přípravy nové sezony jsme poté přizvali i diváky na tzv. Otevřenou dramaturgickou poradu.

 

 

Dramaturgická rada

 

Cílem dramaturgické rady je rozšířit pole tématu sezony a textů k inscenování o pohledy dalších osobností, které s naší dramaturgií myšlenkově souzní. Díky spolupráci v širším okruhu zažíváme tvorbu jako organický, mnohohlasý proud, ve kterém se prolínají naše obory i zkušenosti. Poprvé jsme se rozhodli tuto radu ustanovit v Sezoně 48: Blízkost, na přelomu roků 2022 a 2023. Složení dramaturgické rady je pro každou sezonu proměnlivé.

Dramaturgická rada pro Sezonu 49: Konec iluzí

• Adam Borzič
• Bohdan Karásek
• Tereza Marečková
• Tereza Semotamová

Dramaturgická rada pro Sezonu 50

• Arnošt Goldflam
• Matyáš Dlab
• Michal Kotrouš
• Karolina Plicková

 

Otevřená dramaturgická porada

 

Prostor pro setkání všech zájemců o dramaturgii HaDivadla s tvůrci připravované sezony nad náměty a tituly, které zvažují k inscenování. Jakým výzvám čelíme při výběru titulů i jejich následné interpretaci? Společná moderovaná diskuze. Sdílení procesu tvorby. Možnost zažít v divadle i jiný než divácký úhel pohledu.

Otevřená dramaturgická porada k Sezoně 49: Konec iluzí | 24. května 2023

 


Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER