Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 50: Obzory

Diskuze A2: Umění a kompromisy

Je dnes vůbec možné mluvit o autonomii umělecké tvorby ve společnosti?

Guy Debord otevírá svou Společnost spektáklu pozorováním kulturní logiky pozdního kapitalismu, parafrázujíce tak první věty Marxova Kapitálu: „Veškerý život společnosti, v nichž vládnou moderní podmínky produkce, se jeví jako obrovská akumulace spektáklů. Vše, co bylo dříve prožíváno přímo, se vzdálilo v reprezentaci.“

Je dnes vůbec možné mluvit o autonomii umělecké tvorby ve společnosti, kde se obraz a spektákl staly svrchovanými předměty každodenní spotřeby a médii společenských i ekonomických vztahů – a tedy v jistém smyslu komoditami jako vše ostatní? Je v takové situaci individualita umělkyně nebo umělce potlačena, nebo naopak vyzdvižena? Jaký má být jeho vztah k uměleckým, státním a finančním institucím – nechat se jimi ochočit, bojovat s nimi, nebo je naopak může utvářet jako pole nezávislosti vůči cynické logice trhu? A jakou cenu umělec nebo umělkyně platí za to, že se snaží fungovat mimo rámec zaběhnutého, velkého světa umění? Může tady pomoct kolektivní organizace uměleckých skupin zdola?

Záznam diskuze
Délka
90 min. bez přestávky
Datum uvedení
3. května 2017

 

Hosté
Anna Remešová, teoretička a kritička umění
Martina Smutná, výtvarnice
Vasil Artamonov, výtvarník

Moderuje
Martin Vrba, redaktor A2Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER