Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Průzkum diváckých zážitků

(Czech) Jak může rezonovat zkušenost z události divadelního představení u různých diváků v průběhu delšího časového období?

(Czech) Co zůstane v paměti vnímatele nejsilněji otištěno? Jaký vliv na percepci při představení může mít mentální a fyzický stav, v němž divák do divadla přichází? Mění se dojem a postoj zásadním způsobem na druhý den? A po týdnu? Po měsíci? Po třech měsících od návštěvy?

V sezonním experimentálním průzkumu, majícím ambici vést volný a spíše zvědavý dialog s divákem, namísto sbírání výlučných dat, zaznamenáváme co nejosobnější pohled a reflexi našich návštěvníků. Respondenti a respondentky, které do HaDivadla přivedlo mnoho různorodých motivů nebo i osobní pozvání, pocházejí z kultuře blízkých i zcela vzdálených oborů. Celkem dvacet účastníků napříč věkovými skupinami i s rozdílnou znalostí našeho repertoáru poskytuje dobrovolně svou, v procesu anonymizovanou, zprávu o zakoušenému a viděnému a v dialogu s lektorkami z našeho týmu formulují, jak událost představení vnímali při průběhu i jak v nich žije nebo se mění s odstupem.

Osobní příběhy diváckých zážitků, dostupné v prostorách divadla i online formou editovaných textů, si tak každý příští divák může číst a konfrontovat s vlastní jedinečnou zkušeností.

Další výstupy níže budou postupně přibývat.

(Czech) Naši – 1 (Czech) Naši – 2 (Czech) Naši – 3 (Czech) Vnímání – 1 (Czech) Vnímání – 2 (Czech) Vnímání – 3 (Czech) Vnímání – 4 (Czech) Zeď – 1 (Czech) Zeď – 2 (Czech) Vernisáž – 1 (Czech) Esej-komentář od Barbory Nitschové
(Czech) Vedení dialogů
(Czech) Petra Antalová, Kristýna Businská, Tereza Chvátalová, Barbora Nitschová a Anna Řeháková
(Czech) Supervize
(Czech) Matěj Nytra

(Czech)  

Průzkum probíhal v období leden–květen 2022.

Sledovaná představení, která diváci navštívili, jsou reprízami inscenací Maloměšťáci, Po celou dobu představení probíhá představení, Prezidentky, Strýček Váňa, Vernisáž, Vnímání a Zeď.Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER