Logo HaDivadlo

Pro školy

Jsme divadlo hledající a experimentující, dáváme prostor mladým tvůrcům. Zároveň máme na repertoáru také klasické kusy a inscenace „prověřené“ tisícovkami diváků.

Studenty středních škol považujeme za významnou diváckou skupinu, která si ve svém věku formuje osobní vkus a divácké preference.

Generační studiová divadla netvoří pouze angažovaní tvůrci, ale zejména jejich zanícené publikum. Byli bychom velmi rádi, kdyby se vaši studenti stali naším publikem a my jejich divadlem.

Díváme se i za sál našeho divadla – v roce 2019 jsme pro všechny mladé dospělé založili mezidivadelní Klub mladých diváků Brno. Roku 2022 potom dramaťák, tvůrčí dílny pro zájemce o rozličné divadelní formy, složky a přesahy divadla ve věku 14–18 let, Divadelní třídu CED.

 


 

Praktické informace pro pedagogy

 

  • poskytujeme zvýhodněné hromadné vstupné za 160 Kč a pro pedagogický doprovod vstupné zdarma
  • pokud chcete rezervovat vstupenky pro své studenty nebo poradit s výběrem představení, kontaktujte prosím Terezu Chvátalovou – chvatalova@hadivadlo.cz, +420 605 163 239
  • s Terezou se také můžete domluvit na vlastním vyhovujícím termínu představení a objednat si z následujícího doprovodného programu

 

 


 

Nabídka doprovodného programu

 

  • většinu vzdělávacích aktivit poskytujeme zdarma, kromě aktivit ve vaší škole, kam musí lektor/ka cestovat
  • přednáška o fungování divadla a vzniku inscenace „Vítejte v divadle“ (minimálně 30 min. + možná debata) – je možné realizovat i ve vaší škole
  • dramaturgický úvod před představením vedený naším lektorem (zpravidla 30 min.)
  • moderovaná beseda po představení s lektorem a tvůrci (zpravidla 45 min.)
  • rozborový seminář po představení v divadle (zpravidla 30 min.)
  • aktivity přímo ve vaší škole – dramaturgický úvod jako příprava na představení či rozborový seminář po zhlédnutí představení; doporučená cena je 50 Kč za studenta
  • workshopy a zážitkové programy v divadle – více zde

 

Doprovodný program prosím konzultujte a rezervujte u Terezy Chvátalové – chvatalova@hadivadlo.cz, +420 605 163 239.

 

 


 

Proč nehrajeme pro školy dopoledne?

 

Studentům chceme poskytnout ucelený zážitek s autentickou skladbou publika. Na programu však máme i představení s dřívějším začátkem od 17.30 – po domluvě rádi takovéto představení nasadíme ve vámi vyhovujícím termínu.

Jelikož nám záleží na pestrosti publika, pro každé představení máme limit hromadných školních vstupenek 60 % z celé kapacity sálu. Po naplnění této kapacity vždy rádi vycházíme vstříc při hledání nového termínu daného představení.

 


 

Klub mladých diváků Brno

 

HaDivadlo je zakladatelem a provozovatelem Klubu mladých diváků Brno, který pomáhá především středoškolákům orientovat se v divadelní nabídce města Brna. Více na www.kmd-brno.cz.

 


Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER