Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 46: Adaptace → Sezona 47: Nerůst

Lektoři

Aktuální tým spolupracujících lektorů tvoří:

 

  • Petra Antalová, absolventka Ústavu hudební vědy na FF MUNI, knihovnice v Knihovně JAMU a PR asistentka QFF Mezipatra

 

  • Jan Doležel, student činoherní režie DF JAMU, absolvent divadelní vědy FF MUNI

 

  • Ilona Horváthová, studentka doktorského studia Katedry divadelních studií FF MUNI

 

  • Barbora Liška, redaktorka časopisu CEDIT a doktorandka Katedry divadelních a filmových studií na UP v Olomouci

 

  • Jakub Liška, redaktor časopisu CEDIT a doktorand Katedry divadelních studií FF MUNI

 

  • Tereza Turzíková, studentka Divadelních studií a Teorie interaktivních médií FF MUNI

Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER