Logo HaDivadlo

Lectors

Aktuální tým spolupracujících lektorů tvoří:

 

  • Petra Antalová, absolventka Ústavu hudební vědy FF MUNI, knihovnice v Knihovně JAMU a PR QFF Mezipatra

 

  • Kristýna Businská, studentka Divadelních studií FF MUNI

 

  • Jan Doležel, student činoherní režie DF JAMU, absolvent divadelní vědy FF MUNI

 

  • Ilona Horváthová, studentka doktorského studia Katedry divadelních studií FF MUNI

 

  • Iva Heribanová, studentka Divadelních studií a Překladatelství anglického jazyka FF MUNI

 

  • Tereza Chvátalová, absolventka Katedry výchovné dramatiky DAMU, divadelní lektorka a učitelka dramatické výchovy

 

  • Barbora Liška, redaktorka časopisu CEDIT a doktorandka Katedry divadelních a filmových studií na UP v Olomouci

 

  • Jakub Liška, redaktor časopisu CEDIT a doktorand Katedry divadelních studií FF MUNI

 

  • Tereza Turzíková, doktorandka Divadelních studií a studentka Teorie interaktivních médií FF MUNI

Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER