Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Tvůrčí intervence: Náměsíčníci (imitace a tušení)

(Czech) Rekonstrukce první čtené zkoušky pro diváky s možností vyzkoušet si jednu z rolí v inscenaci a speciální literární mini konference o autorovi Hermannu Brochovi a jeho postavení v evropském literárním modernismu.

(Czech) Dvoudenní program k inscenaci Náměsíčníci (imitace a tušení) nedlouho před její derniérou.

Interaktivní setkání pro desítku diváků nabídne možnost zakusit situaci úvodní divadelní zkoušky na vlastní kůži! V neděli 13. února od 10.00 dopoledne proběhne společné čtení scénáře inscenace za účasti autora a režiséra Ivana Buraje, na scéně, s texty a občerstvením, zrcadlící konstelaci jako při reálné první čtené. Pět rolí žen, pět mužů zachovávající obrysy obsazení, jak je známe od roku 2016. Odhalování procedurality vzniku divadelní inscenace. Rekonstrukce procesu. Kdo bude imitovat Simonu Pekovou?

Přihlášení k účasti zde. Počet je limitovaný na prvních 10 zájemců.

Program rozšíří druhého dne pořádání odpolední literární mini konference na téma Brochovy role a odkazu nejen v středoevropské literární moderně. Společně s hosty nahlédneme do kontextu brochovského myšlení a budeme se zabývat tématy románových Náměsíčníků, ale i dalších próz či esejí rakouského autora. Událost proběhne 14. února 15.30–18.30 v HaDivadle. — Více o konferenci.

Naše adaptace Náměsíčníků, slavné románové třídílné předlohy rakouského spisovatele a esejisty Hermanna Brocha (1886–1951), přinesla do prostoru HaDivadla katalog postav hledajících vlastní budoucnost, práci, lásku či politické angažmá. V konceptu se rozvíjí pojem imitace – a tušení příchodu změny či přelomu v tradici kdysi starého (předválečného) uspořádání Evropy. Parabolou současnosti se tento náhled do neklidu industrializované éry v rozpuku stává zrcadlem schopným vyvolat v divákovi i tvůrcích sebereflexivní domino: herci na první čtené zkoušce poslouchají režijní výklad naplněný brochovským myšlením o hranicích mezi pravdou (realitou) a kýčem (imitací), a mezitím zraje čas na konflikty, existenciální bonmoty, reflexi intelektuálství i ladění na česko-německou notu. „Něco se musí stát!“

Hosté mini konference Možnosti Brocha

Zdeněk Mareček
Germanista a literární vědec. Dlouhodobě působí jako odborný asistent Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF Masarykovy univerzity v Brně, zaměřuje se na specifika německy psané literatury na českém území, historické etapy německé literatury a žánrové formy. Věnoval se přesahům (německy) psaného textu k adaptační praxi (divadlo, film) či také tradici židovské literatury. Od 80. let publikuje v češtině i němčině nejen v rámci českého akademického prostředí. 

Tomáš Kubíček
Literární historik a bohemista, od roku 2014 ředitel Moravské zemské knihovny v Brně. Působil při Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, kde založil oddělení teorie prózy a tradici naratologického bádání. Je pedagogicky zkušený z Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho nejcitovanější publikace patří monografie Vyprávět příběh. Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery (2001), propojení díla česko-francouzského spisovatele a autora Náměsíčníků se věnoval například ve studii Románová polyfonie a obraz moderního vědomí v románu Hermanna Brocha a Milana Kundery (v knize Středoevropan Milan Kundera, 2012).

Jaroslav Střítecký
Profesor mezioborového působení, estetik, muzikolog, historik, filosof a sociolog. V současnosti je pedagogem Ústavu hudební vědy FF Masarykovy univerzity, přednášel a vedl semináře dále mimo jiné na JAMU v Brně či v Salzburgu a Innsbrucku. Své zaměření dělí mezi moderní německy psanou literaturu, estetický výzkum nejen goethovského období, sociologické dějiny, či formalismus a strukturalismus. Publikoval na mnoha mezinárodních platformách a je také autorem knižních doslovů k českým vydáním děl např. Thomase Bernharda, Hermanna Hesseho, Petera Handkeho, Stefana Zweiga, E. M. Remarqua, Heinricha Bölla, Güntera Grasse.

VÍCE O TVŮRČÍCH INTERVENCÍCH

(Czech) Inscenace (Czech) Reflexe na blogu
(Czech) Koncept a realizace
(Czech) Kolektiv HaDivadla

(Czech)  

13.–14. února 2022

 

NEDĚLE 13. ÚNORA 2022
• 10.00–13.00 | první čtená zkouška – 10 diváků v roli herců | přihlášení
• 17.00 | dramaturgický úvod k představení | vstup volný
• 17.30 | představení Náměsíčníci (imitace a tušení) | vstupenky
• 20.35 | beseda po představení | vstup volný

PONDĚLÍ 14. ÚNORA 2022
• 15.30–18.30 | Mini konference: Možnosti Brocha | vstup volný
• 19.30 | představení Náměsíčníci (imitace a tušení) | vstupenky

Přednáška Jaroslava Stříteckého: Hermann Broch v odkazech i překladech proběhla z důvodu nemoci proběhla ve čtvrtek 7. dubna. Více zde.

 Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER