Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 50: Obzory

Mini konference: Možnosti Brocha

PROGRAM MINI KONFERENCE MOŽNOSTI BROCHA

Hermann Broch v odkazech a překladech — Jaroslav Střítecký
Úvodní vzpomínka na legendárního meziválečného rakouského autora – později emigranta v USA, původně dědice textilního podniku. V osobním podání prof. Jaroslava Stříteckého, brněnského estetika, překladatele, sociologa, vykladatele díla nejen Brochových současníků, tvůrců literární moderny 20. století.

Brochova poetika a kariéra v ohrožené době — Zdeněk Mareček
Interpretačně-analytické pojednání: Náměsíčníci, Nevinní, Očarování. Tvorba a rozpad hodnot, literární vydavatelství v (před)hitlerovské éře, vztah krize a estetické volby. Jak se utvářel novátorský styl reflexivního romanopisce a esejisty? V čem se potkával s Musilem, Kafkou, Ungarem – a jak platný je obraz jím popsaného světa v dnešních souvislostech?

Cestou modernismu – mezi Brochem a obtiskem v díle Milana Kundery — Tomáš Kubíček
Tvůrčí vyzývání v literárním poznávání a re-komponování skutečnosti. Odkud vychází proud nových románových postupů, polyfonických struktur a fantaskních prvků v realismu díla? Jaké následovníky čteme? Proč se k brochovskému myšlení (esejistice a analýze) přimyká Milan Kundera? O románových meta-fikcích a (ne)uzavřené logice díla.

Po pauze: Moderovaná debata hostů s publikem
O kontextech, pojmech a situacích z brochovských narativů, studií a jejich přesazích.

HOSTÉ MINI KONFERENCE MOŽNOSTI BROCHA

Jaroslav Střítecký
Profesor mezioborového působení, estetik, muzikolog, historik, filosof a sociolog. V současnosti je pedagogem Ústavu hudební vědy FF Masarykovy univerzity, přednášel a vedl semináře dále mimo jiné na JAMU v Brně či v Salzburgu a Innsbrucku. Své zaměření dělí mezi moderní německy psanou literaturu, estetický výzkum nejen goethovského období, sociologické dějiny, či formalismus a strukturalismus. Publikoval na mnoha mezinárodních platformách a je také autorem knižních doslovů k českým vydáním děl např. Thomase Bernharda, Hermanna Hesseho, Petera Handkeho, Stefana Zweiga, E. M. Remarqua, Heinricha Bölla, Güntera Grasse.

Zdeněk Mareček
Germanista a literární vědec. Dlouhodobě působí jako odborný asistent Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF Masarykovy univerzity v Brně, zaměřuje se na specifika německy psané literatury na českém území, historické etapy německé literatury a žánrové formy. Věnoval se přesahům (německy) psaného textu k adaptační praxi (divadlo, film) či také tradici židovské literatury. Od 80. let publikuje v češtině i němčině nejen v rámci českého akademického prostředí.

Tomáš Kubíček
Literární historik a bohemista, od roku 2014 ředitel Moravské zemské knihovny v Brně. Působil při Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, kde založil oddělení teorie prózy a tradici naratologického bádání. Je pedagogicky zkušený z Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho nejcitovanější publikace patří monografie Vyprávět příběh. Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery (2001), propojení díla česko-francouzského spisovatele a autora Náměsíčníků se věnoval například ve studii Románová polyfonie a obraz moderního vědomí v románu Hermanna Brocha a Milana Kundery (v knize Středoevropan Milan Kundera, 2012).

VÍCE O TVŮRČÍCH INTERVENCÍCH

Inscenace
Cena
vstup volný
Délka
180 min. s přestávkou

 

14. února 2022 od 15.30 do 18.30

 

Součást Tvůrčí intervence: Náměsíčníci (imitace a tušení)

 

 Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER