Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 50: Obzory

Jaroslav Střítecký: Hermann Broch v odkazech i překladech

Speciální epilog k Tvůrčí intervenci Náměsíčníků – Mini konferenci: Možnosti Brocha.

Volné povídání a reminiscence na legendárního meziválečného rakouského autora – později emigranta v USA, původně dědice textilního podniku. V osobním podání prof. Jaroslava Stříteckého, brněnského estetika, překladatele, sociologa, vykladatele díla nejen Brochových současníků, tvůrců literární moderny 20. století.

Jaroslav Střítecký
Profesor mezioborového působení, estetik, muzikolog, historik, filosof a sociolog. V současnosti je pedagogem Ústavu hudební vědy FF Masarykovy univerzity, přednášel a vedl semináře dále mimo jiné na JAMU v Brně či v Salzburgu a Innsbrucku. Své zaměření dělí mezi moderní německy psanou literaturu, estetický výzkum nejen goethovského období, sociologické dějiny, či formalismus a strukturalismus. Publikoval na mnoha mezinárodních platformách a je také autorem knižních doslovů k českým vydáním děl např. Thomase Bernharda, Hermanna Hesseho, Petera Handkeho, Stefana Zweiga, E. M. Remarqua, Heinricha Bölla, Güntera Grasse.

VÍCE O TVŮRČÍCH INTERVENCÍCH

Inscenace
Cena
vstup volný
Délka
45 min. bez přestávky


Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER