Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 45: Zdroje

Vnímání

Data představení

28. března    19.30
Přidat do kalendáře

Autorský scénický experiment inspirovaný románem Philippa Toussainta Koupelna.

„Když jsem se zamyslel nad rozličným pachtěním a nad nebezpečím a útrapami, jež postupují lidé, často jsem si říkal, že všechno to neštěstí lidí má jediný původ – a to, že nedovedou pokojně setrvávat v jedné místnosti.“ Blaise Pascal: Myšlenky.

Hranice mezi prací a volným časem bude v nové etapě dějin určované klimatickou krizí nutně redefinovaná. Když je herec na jevišti, tak pracuje, když je ve svém bytě, tak prožívá svůj volný čas. Čas mimo práci je v moderní společnosti zaplněn aktivitou, snažíme se ho trávit produktivně – definuje nás přece produkce! Ale co když se na scéně objeví pokoj hercova bytu? Co když je ohrožen hercův výkon absencí děje, nebo konfliktu? Může se stát ono Nic spojené s neproduktivitou (pro udržitelnou budoucnost tolik důležité) tématem? Dá se Nic zobrazit?

Volně bloudící mysl. Soustředění se na mimolidské prvky tvořící skutečnost bytu rovnocenně člověku. Zkoumání světla. Péče o pokojové rostliny. Návštěva přítele. Sdílení únavy s planetou. Rozhovory o produktivitě. Co jsou úkoly umění dnes? Umí umění být avantgardou neproduktivity, nebo je ze své podstaty spřízněno s produkcí? Nová sezona. Nový román. Dá se být pořád nový? Jak se oprostit od nadbytku v umění? Bytí versus znamenání. Ubírání prvků. Oproštění se. Pomalost. Nerůst. Může být člověk pozorován na stejné úrovni jako kámen? Mu znamená japonsky Nic.

Sezona 45: Zdroje

Premiéra
28. března 2020
Cena
290/190 Kč
Autoři
Ivan Buraj a Jiří Svoboda
Režie
Ivan Buraj


Děkujeme za podporu a spolupráci