Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 50: Obzory

Tvůrčí intervence: Vernisáž

Speciální edice uvedení Havlovy Vernisáže v bytech diváků vrátí hru pomyslně k tradici bytových divadel či domácích univerzit známých z normalizace.

Obnovování veřejného prostoru v domácích kulisách. Site-specific esej o vztahu privátního a veřejného, reagující na současná karanténní traumata. O historii nejen divadel v domácnosti promluví v nejosobnějším podání brněnský dramaturg, pedagog a Havlův kolega Petr Oslzlý. „Nemám zapálit v krbu?“

V roce 1975, mezi rozepsaným dopisem Gustávu Husákovi a přikulováním sudů v pivovaru, vytvořil disident Václav Havel jednu ze svých nadčasových jednoaktovek Vernisáž. Jeho alter ego jménem Bedřich se v ní, jako svého druhu virtuální realitě, vyrovnává se skepsí ze současného pohybu společnosti i s útlumem tvůrčích sil. To, co jej nasměruje zpět – k aktivizaci ve veřejné sféře – je setkání na návštěvě u Věry a Michala, v jejich domácím aranžovaném komfortu s deskami ze Švajcu a groombles s woodpeakem… Dějištěm této terapeutické návštěvy se nyní stanou byty brněnských diváků, kteří inscenaci v domácím prostředí pohostí. Stačí nabídnout gauč v obývací místnosti, stolek, rostlinu nebo krb (oheň).

Cílem tvůrčí intervence je – společně s hostiteli – sledovat, jak se návrat k domácímu setkání stal po naší (post)pandemické zkušenosti znovu osvěžující a obnovenou možností. Rituál návštěvy jako pozvánka k sobě samému a sdílení, bez sebe-kontroly z veřejných prostor. Jak se člověk chová a komunikuje v domácím prostředí, kde i čas plyne jinak, než v kavárně nebo v divadelním baru? A dokáže být samo divadlo na návštěvě funkční alternativou trávení volného času (živější, komunitnější, než nabízí menu domácí digitální zábavy)? Divadlo jako setkání a obraz pospolitosti. 

První repríza březnové série proběhne doma u proslulého dramaturga a pedagoga Petra Oslzlého, pamětníka undergroundu normalizačního období: představení uvede jeho přednáška o tradici bytových divadel a seminářů nejen z brněnské scény. Bude řeč o tom, jaké programy, možnosti a osudy tyto domácí akce v 70. a 80. letech provázely a společně „navštívíme“ byty mj. Vlasty Chramostové či Františka Derflera (jenž touto formou v Brně započal působení ceněného Divadla U stolu). Závěrečná repríza pak v kontrastu s historickým ohlédnutím proběhne v současné periferii zájmu – v lokalitě Kontaktního centra Vlhká pro pomoc lidem se závislostí a bez přístřeší, provozovaného organizací Podané ruce.

Petr Oslzlý
Divadelník, pedagog a bývalý rektor JAMU v Brně, od 70. let spjatý zejména s Divadlem Husa na provázku. Vyučený kovomodelář, který byl záhy po začátku studia na DAMU z politických důvodů vyloučen, a podařilo se mu vystudovat až na FF brněnské univerzity divadelní vědu a dějiny umění. Za jeho vedení provázkovský soubor vstoupil do konfliktů s komunistickou vládou (odmítl kolektivně podepsat antichartu), zároveň ale sílil zájem o jeho originální, tzv. nepravidelnou a autorskou tvorbu v zahraničí, kam mnohokrát zavítal i po převratu v roce 1989. Sametové revoluce se účastnil nejen jako spoluzakladatel Občanského fóra, což jej posléze přivedlo k úloze poradce Václava Havla při jeho prezidentské éře. Od založení Centra experimentálního divadla v Brně v roce 1993 byl jeho ředitelem až do roku 2018. Je autorem celé řady scénářů, adaptací, esejí i historiografických publikací, často na scéně vystupoval také v hereckých rolích.

VÍCE O TVŮRČÍCH INTERVENCÍCH

Inscenace Reflexe v Taneční zóně Reflexe v Divadelních novinách

 

25.–28. března 2022

 

PÁTEK 25. BŘEZNA 2022
• 17.00 | přednáška Petra Oslzlého o tradici bytových divadel a seminářů
• 18.30 | úvodní repríza v domě Petra a Evy Oslzlých (Lelekovice u Brna) s besedou | vstupenky na přednášku a představení zde 

SOBOTA 26. BŘEZNA 2022
• 19.30 | první repríza v bytě na Veveří | vstupenky zde

NEDĚLE 27. BŘEZNA 2022
• 19.30 | druhá repríza v bytě v Židenicích | vstupenky zde

Vstupenek je omezené množství, přesnou adresu bytů sdělíme divákům po zakoupení vstupenky.

PONDĚLÍ 28. BŘEZNA
• 17.00 | speciální repríza v Kontaktním centru Vlhká (Podané ruce) s besedou

 Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER