Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 50: Obzory

Rezekvítek

Rezekvítek sbližuje malé i velké lidi s přírodou. Jde na to přes její praktickou ochranu a vzdělávání.

 


 

• V prostorách divadla najdete prezentaci aktuální činnosti organizace.

• Srdečně zveme na besedu s Vilémem Jurkem, pracovníkem Rezekvítku – v pondělí 21. listopadu 2022 od 16.30.

 


 

Rezekvítek, z. s. je nezisková organizace zabývající se ekologickou výchovou a ochranou přírody od roku 1991. Prohlubujeme vztah a úctu k přírodě a životnímu prostředí. Propojujeme praktickou ochranu přírody se vzděláváním a prožitkem.

Během let se činnost Rezekvítku ustálila na několika základních oblastech:

• Péče o přírodu – péče o chráněná a významná území, rekultivace vytěžených lomů, zapojování dobrovolníků do péče o přírodu
• Pro školy – interiérové a terénní výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, exkurze na chráněná území, vzdělávání pedagogů
• Akce pro děti, mládež a veřejnost – vzdělávací exkurze na chráněná území a další zajímavá místa, tvořivé i naučné akce pro seniory, příměstské tábory a víkendové akce pro děti a mládež
• Tvůrčí centrum Rezekvítku – tvorba publikací, metodických materiálů a výukových pomůcek, E-Obchůdek a Půjčovna pomůcek

Pomozte zachovat koniklecovou louku –⁠ brněnský světový unikát
Zapojte se do ochrany vzácných a ohrožených konikleců. V rezervaci Kamenný vrch v Brně jich každoročně vykvétá přes 60 tisíc trsů. Nikde jinde tolik konikleců na jednom místě nenajdeme, proto louka představuje světový unikát. Nyní je péče o území ohrožena nedostatkem financí a potřebuje vaši pomoc!

Koniklecovou louku můžete podpořit zde.

Blog Rezekvítku

 

HaDivadlo podporuje

březen–listopad 2022

www.rezekvitek.cz

 

Jak můžete Rezekvítek podpořit, přečtěte si zde.

 

 Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER