Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 50: Obzory

HaDivadlo hrou: Přehlídka vzdělávání v HaDivadle

Ve třech březnových dnech zveme k nám do HaDivadla všechny zájemce o téma vzdělávání divadlem a v divadlech.

Oblast vzdělávání hraje u nás v HaDivadle už několik let důležitou roli. Divadelní činnost ze své podstaty chápeme jako prostředek ke zkoumání světa – a tak je přirozené, že se vydáváme cestou „zkoumání divadlem“, ale i „zkoumání divadla“. V posledních letech se nám podařilo vyprofilovat a výrazně rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit, jak pro školy, tak pro veřejnost. 

Vystavěli jsme si tým lektorů, se kterými připravujeme úvody před představeními a besedy po představeních. Naším originálním formátem práce s divákem je tzv. Divácké ladění. Pro studenty realizujeme přednášky o fungování divadla, speciální úvody a besedy, včetně rozborových seminářů či aktivit přímo ve škole. V nabídce máme několik workshopů – skupinový seberozvojový či zážitkovou exkurzi, divadelní bojovku. Jsme schopni připravit po konzultaci s pedagogy program na míru – třeba workshop pro seznámení se nové třídy.

Především studenty středních škol považujeme za významnou diváckou skupinu, která si ve svém věku formuje osobní vkus a divácké preference. Zároveň návštěva divadla je jednou z nezpochybnitelně smysluplných variant trávení volného času.

Na mladých dospělých nám velmi záleží, i proto provozujeme mezidivadelní Klub mladých diváků Brno, který je nyní ve svém 5. ročníku. KMDB má za úkol popularizaci divadla. Kromě kurátorovaného výběru a výhodných vstupů do zapojených divadel jsou za klub pořádána živá setkání a workshopové události pro členy. Divadelní brunche, edice Kdo dělá divadlo, Prohlídky za divadlem, Světem divadla a další. Od sezony 2022/23 za HaDivadlo realizujeme divadelní kroužek – dramaťák pro mladé Divadelní třídu CED.

Dlouhodobě dáváme energii do oblasti praxí a dobrovolničení, nejen pro studenty. Od minulé sezony se nám rovněž podařilo koncepčně zaměřit na seniory, a to díky formátu tzv. Senior kavárny.

Náš doprovodný vzdělávací program je pestrý a nyní již přirozenou součástí života divadla. Máme radost ze všech vazeb, které vznikly. Ze všech diváků, kteří se díky našim programům k divadlu dostali blíž a někteří mu propadli možná ještě více, než by sami čekali.

Řada aktivit vznikala formou pokus-omyl, rádi se podělíme o naše zkušenosti. K tomu chceme vytvořit prostor pro vzájemné sdílení a podněty z oblasti divadelního vzdělávání.

 

Těšíme se na viděnou s každým, kdo má zájem, u nás v HaDivadle!

 

„Buď vítán ty, kdož přicházíš pomoci všem v práci všech.“
—  Jan Amos Komenský

 

Za dosavadní podporu našich vzdělávacích aktivit děkujeme Jihomoravskému kraji.

Přihlašovací formulář pro profesionály Událost na Facebooku Den otevřených dveří Práce s divadelní pamětí a archivací Kdo dělá divadlo: Kateřina Kumhalová, garderobiérka Ponor: Podcast HaDivadla: HaDivadlo hrou a úkoly divadla
Termín
12.–14. března 2024

 

Přehlídka bude mít tři úrovně vstupu:

A = program pouze pro přihlášené profesionály z divadel zaobírající se vzděláváním, případně ty pracovníky, kteří ve svých divadlech tuto oblast teprve připravují; je možné se zúčastnit pouze některých dnů či jen bodů programu, konkrétní časové možnosti zvolíte ve formuláři; přihlašování zde

• B = program zejména pro aktivní pedagogy, edukátory v kultuře, studenty divadelních a i jiných vzdělávacích oborů; v případě zájmu prosím potvrzujte účast na jednotlivé části programu Ivě Heribanové (heribanova@hadivadlo.cz)

• C = část volně přístupná všem; stačí přijít

 

Kromě zpoplatněných částí (viz níže) je účast na jednotlivých bodech programu přehlídky zdarma.

Na oběd můžete využít slevu 10 % v restauraci Kšeft Schnitzel & Bier, která se nachází v Alfa pasáži vedle HaDivadla. (Sleva se dá uplatnit oproti jakékoli vstupence k nám do divadla.)

 

Program přehlídky

 

Úterý 12. března 2024

První warm-upový den naší vzdělávací přehlídky. Představíme v praxi vybrané doprovodné vzdělávací programy. Účast na jednotlivých aktivitách můžete zvolit dle libosti – je v pořádku zúčastnit se třeba i jen jedné.

• 16.00–17.00 | Dolní foyer | Senior kavárna: Požár v šťastném Rakousku | A + B | Vstup volný

Prostor pro setkání seniorů 90 min. před začátkem vybraného představení s dřívějším začátkem. V lehce moderované debatě, která začíná seznámením, jde o společné naladění se na představení. Aktivity ke každému představení se proměňují, dle počtu zúčastněných a dle daného lektora. Za kolektiv divadla jsme rádi za zpětné vazby od všech generací a zejména u té starší za sdílení pohledů na svět a zkušeností. Pro seniory, za které u nás považujeme všechny nad 65 let a kdo se tak cítí, je účast zdarma, následné představení můžou zhlédnout za mimořádnou cenu 100 Kč. 

• 17.00–17.20 | Studio HaDivadla | Dramaturgický úvod: Požár v šťastném Rakousku | A + B + C | Vstup volný

Úvody k představením jsou už přirozenou součástí našeho programu. Zveme na ně i ty, kteří na dané představení nejdou, protože ho již viděli, nebo se na něj teprve chystají. Dramaturgické úvody vedou naši lektoři a lektorky. Speciální variantou jsou autorské úvody, tedy úvod někoho z realizačního týmu inscenace, které zpravidla pořádáme u jedné z prvních repríz inscenace a potom v období derniéry. Jako experiment jsme v lednu 2024 nasadili herecké úvody, které se setkaly s ohromným diváckým úspěchem.

• 17.30–19.10 | Sál | Požár v šťastném Rakousku | A + B + C | Vstupenky (pro přihlášené účastníky přehlídky vstupenka za 100 Kč)

Může být blízkost ve vztahu toxická? A lze překonat svůj původ? Autorská adaptace románu Felix Austria (2014) oceňované současné ukrajinské autorky Sofije Andruchovyč. Inscenace Sezony 48: Blízkost v režii slovenského tvůrce Eduarda Kudláče s výraznou hudební složkou Petera Machajdíka. Představení hrajeme s ukrajinskými titulky.

• 19.30–20.00 | Sál | Beseda: Požár v šťastném Rakousku | A + B + C | Vstup volný

Stejně jako úvody jsou besedy po představeních už pevnou součástí našeho programu. Kvůli náročnosti, která se týká zejména herců po výkonu, besedy realizujeme spíše jen jednou či dvakrát do měsíce. Vždy však u jedné z prvních repríz a zpravidla u reprízy před derniérou. Besedy začínají cca 10 min. po konci představení přímo na sále.

 


 

Středa 13. března 2024

Hlavní den naší vzdělávací přehlídky. Na dopoledním Dni otevřených dveří vás provedeme šíří našich vzdělávacích aktivit a během odpoledne další vybrané z nich představíme v praxi. Večer můžete strávit spolu s námi v HaDivadle na filmovém promítání nebo zamířit za dalším brněnským kulturním programem.

• 9.30–10.00 | Dolní foyer | Welcome káva | A + B + C | Vstup volný

Ranní přivítání a naladění se před začátkem Dne otevřených dveří. Kdo by předtím chtěl posnídat venku po brněnsku, v blízkosti Alfa pasáže doporučujeme Café Placzek, Bavard cafe nebo popadnout kroláč ve William Thomas Artisan Bakery.

• 10.00–13.00 | Sál | HaDivadlo hrou: Den otevřených dveří | A + B + C | Progresivní účastnický poplatek. Je na každém, jakou částku si může dovolit zaplatit. Možnosti jsou 50 Kč, 200 Kč či 800 Kč. Zakoupením vstupenky zde se přihlásíte. Účastníci celé přehlídky (A) jsou přihlášeni automaticky.

V sérii příspěvků přiblížíme, jakým vzdělávacím aktivitám se v současnosti v HaDivadle věnujeme. Představíme tradiční dramaturgické úvody, besedy po představeních, programy pro školní kolektivy, ale také námi vyvinuté programy jako divácká ladění a Senior kavárnu. Dojde i na Klub mladých diváků Brno, dobrovolničení, praxe a principy otevřené dramaturgie, které od loňské sezony rozvíjíme.

• 15.00–16.30 | Celé divadlo | Zážitková exkurze | A + B | Vstup volný

Jeden z workshopových programů, které nabízíme školním kolektivům. Prohlídka divadla, přednáška o fungování divadelní instituce a závěrečná bojovka s tematickými otázkami a úkoly rozmístěnými po celém divadle. Divadlo jako prostor pro hraní si.

• 17.00–18.00 | Studio CED | Náhled do hodiny Divadelní třídy CED | A + B | Vstup volný

Náš dramaťák pro mladé dospělé funguje od školního roku 2022/23. Výstupem z prvního ročníku byla inscenace Datum expirace uvedená v červnu 2023. Pro velký zájem se od loňského září Divadelní třída CED schází ve dvou skupinách.

• 19.00–21.00 | Studio HaDivadla | Filmové překvapení | A | Vstup volný

Promítání naslepo u nás na Studiu. Ohledně vybraného filmu prozradíme jen to, že zůstaneme u vzdělávací tematiky. 

 


 

Čtvrtek 14. března 2024

Dopoledne třetího dne věnujeme vzdělávacím pracovníkům z divadel, společnému hlubinnému ponoru do tematiky vzdělávání. Pojďme se vzájemně inspirovat! Prakticky představíme další naše doprovodné vzdělávací programy, včetně jednoho z pravidelných doprovodných programů KMDB. Rovněž se lehce dotkneme související oblasti práce s divadelní pamětí a archivací.

• 10.00–12.00 | Horní kancelář HaDivadla | Brunch pro sdílení zkušeností a možností spoluprací | A | Vstup volný

Otevřená konzultace u kávy o typech vzdělávacích programů, které ve vašich institucích realizujete nebo byste realizovat chtěli. Prostor pro vzájemnou inspiraci, navázání spoluprací, sdílení příkladů dobré praxe i společného snění. 

• 13.00–13.50 | Sraz před vstupem do HaDivadla | Komentovaná prohlídka Alfa pasáže | A + B | Vstup volný

Prvorepubliková obchodní pasáž v centru Brna otevírá své brány. Pojďte se přidat k prohlídce multifunkčního paláce Alfa, který budoval stavitel František Hrdina podle návrhu Bohuslava Fuchse mezi lety 1930–1937. Vezmeme vás až na střechu funkcionalistického komplexu na rohu ulic Jánské a Poštovské, kde se přímo nad obchodní pasáží nachází téměř 200 bytů.

• 14.00–15.00 | Dolní foyer | Práce s divadelní pamětí a archivací | A + B + C | Vstup volný

V HaDivadle si silně uvědomujeme, že bez minulého by nebylo současné. Naše divadlo vnímáme jako živé kulturní dědictví a chceme pečovat o společnou paměť. Zajímáme se o interpretaci „našich divadelních dějin“. Naše archivnické a badatelské sklony sílí s aktuálními výročími, a to 20 let HaDivadla v Alfa pasáži a 50 let HaDivadla od svého vzniku v Prostějově. Do jakého stavu zpracování a udržování archivu jsme před několika lety přišli? Jak sami na této oblasti v posledních letech pracujeme? Jaké jsou budoucí výzvy a naše vyhlídky?  

• 16.00–17.30 | Studio HaDivadla | KMDB čtvrtek – Kdo dělá divadlo: Kateřina Kumhalová, garderobiérka | A + B + C | Vstup volný

Jací jsou lidé, kteří dělají divadlo? Jak přemýšlejí? Jaká je náplň práce jednotlivých profesí? Série workshopových přednášek s divadelními umělci a pracovníky probíhá vždy ve čtvrtek od 16.00 a střídá se s Prohlídkami za divadlem a přednáškami z cyklu Světem divadla. V uplynulých měsících proběhly workshopy dramaturga Jana Štokovského, herce a režiséra Boleslava Polívky, choreografky Ladislavy Košíkové a dalších. V březnovém dílu se můžete těšit na Kateřinu Kumhalovou, garderobiérku HaDivadla.

• 18.00–18.45 | Alfa pasáž (sraz na pokladně HaDivadla) | Divácké ladění: Moravský kras | A + B + C | Vstupenky za 50 Kč. Účastníci celé přehlídky (A) jsou přihlášeni automaticky.

Znáte divadelní lektorské či dramaturgické úvody? Divácké ladění vás na zhlédnutí inscenace připraví ještě trochu jiným způsobem nebo si díky tomuto zážitku pocity z již zhlédnuté inscenace připomenete. Ke každé inscenaci je připraven speciální program – někdy zaměřený více na tvoření, jindy na přemýšlení či na relaxaci nebo vnímavost. Každý se může zapojit, nakolik chce a nakolik je mu to příjemné – ladění se dá zúčastnit méně či více aktivně.

• 19.00–19.20 | Studio HaDivadla | Dramaturgický úvod: Moravský kras | A + B + C | Vstup volný

Úvody k představením jsou už přirozenou součástí našeho programu. Zveme na ně i ty, kteří třeba rovnou nejdou na dané představení. Dramaturgické úvody vedou naši lektoři a lektorky. Speciální variantou jsou autorské úvody, tedy úvod vede někdo z realizačního týmu inscenace, které zpravidla pořádáme u jedné z prvních repríz inscenace a potom v období derniéry. Jako experiment jsme v lednu 2024 nasadili herecké úvody, které se setkaly s ohromným diváckým úspěchem.

• 19.30–21.00 | Sál | Moravský kras | A + B + C | Vstupenky (pro přihlášené účastníky přehlídky vstupenka za 100 Kč)

Existuje ještě vůbec divočina? Autorská audiovizuální inscenace Petera Gondy o nejasné hranici mezi netknutou přírodou a tím, co si do ní lidstvo projektuje. Obrazy z dávné minulosti i blízké budoucnosti. Jaká je geologická vrstva, kterou po sobě zanechává lidské působení?

• 21.00–24.00 | Bar Los Překápkos | HaDi drink | A + B + C | Vstup volný

Zveme k přátelskému rozloučení v prostorách našeho foyer. Pojďte si s námi připít, pustit oblíbenou písničku a ještě před odjezdem domů posdílet dojmy a zážitky.Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER