Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Svačina s Diecézní charitou Brno

Dates to be announced.

(Czech) Odpolední káva a svačina ve foyer HaDivadla a beseda s ředitelem Diecézní charity Brno Oldřichem Haičmanem.

(Czech) www.dchb.charita.cz

Výtěžek za občerstvení i nápoje z divadelního baru Los Překápkos bude věnován na podporu činnosti Diecézní charity Brno.

(Czech) Událost na Facebooku
Ticket prices
(Czech) vstup volný
Length
(Czech) 90 min. without an interval

(Czech)  

HaDivadlo podporujeThank you for your support and cooperation

NEWSLETTER