Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Současné ukrajinské divadlo: Přednáška Maxe Nowotarského a Břetislava Rychlíka

(Czech) Doprovodná prezentace k reprízám autorského dokumentárního projektu Než skončí válka / До кінця війни.

(Czech) Jaké předpoklady pro dokumentární, politické či společensko-kritické divadlo nabízí současný vývoj v ukrajinském divadelním dění? Jak vlastně objevit a poznávat ukrajinské divadlo, jeho historii, příběhy, osobnosti, skrývané pod stínem sovětské a post-sovětské éry? Co jsou důležité a originální znaky a s jakými scénami či divadelními skupinami nemáme ze středoevropského a západního kontextu kontakt? Co se dělo a děje s divadlem na Ukrajině od 24. února 2022, kdy na území vtrhla putinovská invaze?

Max Nowotarski
Režisér inscenace Než skončí válka / До кінця війни v HaDivadle, absolvující studium na Divadelní fakultě JAMU. Provede nás mezi současnými tendencemi a inspirujícími událostmi ukrajinské scény, teatrologie či konkrétními díly.

Břetislav Rychlík
Vyučující režijního ateliéru JAMU, dokumentarista, divadelník, jedna z legend HaDivadla, výrazně se zapojující během válečného roku do podpůrných aktivit nejen pro ukrajinské divadelní tvůrce. V roce 2016 měl příležitost v Národním akademickém dramatickém divadle Ivana Franka v Kyjevě režírovat hru Václava Havla (zachycenou v dokumentu ČT – Asanace v modrožluté, r. J. Abrhám ml.) a s přáteli nejen z této scény, pokračující v programu mezi realitou válečné situace, je v aktuálním kontaktu i v tomto krizovém období.

(Czech) Než skončí válka / До кінця війни (Czech) Událost na Facebooku
Ticket prices
(Czech) vstup volný
Length
(Czech) 120 min. without an interval
(Czech) Datum uvedení
(Czech) 3. dubna 2023


Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER