Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 48: Closeness

(Czech) Současné ukrajinské divadlo: Přednáška Maxe Nowotarského a Břetislava Rychlíka

Dates

3 April     17.00
Add to calendar

(Czech) Doprovodná prezentace k reprízám autorského dokumentárního projektu Než skončí válka / До кінця війни.

(Czech) Jaké předpoklady pro dokumentární, politické či společensko-kritické divadlo nabízí současný vývoj v ukrajinském divadelním dění? Jak vlastně objevit a poznávat ukrajinské divadlo, jeho historii, příběhy, osobnosti, skrývané pod stínem sovětské a post-sovětské éry? Co jsou důležité a originální znaky a s jakými scénami či divadelními skupinami nemáme ze středoevropského a západního kontextu kontakt? Co se dělo a děje s divadlem na Ukrajině od 24. února 2022, kdy na území vtrhla putinovská invaze?

Max Nowotarski
Režisér inscenace Než skončí válka / До кінця війни v HaDivadle, absolvující studium na Divadelní fakultě JAMU. Provede nás mezi současnými tendencemi a inspirujícími událostmi ukrajinské scény, teatrologie či konkrétními díly.

Břetislav Rychlík
Vyučující režijního ateliéru JAMU, dokumentarista, divadelník, jedna z legend HaDivadla, výrazně se zapojující během válečného roku do podpůrných aktivit nejen pro ukrajinské divadelní tvůrce. V roce 2016 měl příležitost v Národním akademickém dramatickém divadle Ivana Franka v Kyjevě režírovat hru Václava Havla (zachycenou v dokumentu ČT – Asanace v modrožluté, r. J. Abrhám ml.) a s přáteli nejen z této scény, pokračující v programu mezi realitou válečné situace, je v aktuálním kontaktu i v tomto krizovém období.

(Czech) Než skončí válka / До кінця війни (Czech) Událost na Facebooku
Ticket prices
(Czech) vstup volný
Length
(Czech) 120 min. without an interval


Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER