Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Rozšiřování diváckého zážitku

(Czech) „Vnímej svoji nepozornost, kam vede?“

(Czech) Sada výzev, otázek a podnětů na kartičkách, které vždy před představením čekají na svého diváka, je součástí nerůstové sezony hledající nové perspektivy diváckého zážitku. Některé z podnětů se vážou speciálně ke konkrétním inscenacím, jiné pracují s obecnějšími principy zakoušení divadla.

Můžete tak spolu s námi objevovat vrstvy vnímání, kterým jste třeba dříve nepřikládali význam. Jak různě se dá z pozice pozorovatele nahlížet inscenace? Jaké dimenze prožívání divadlo nabízí? Vnímáte u představení svoje tělo, tok času, nebo diváky kolem vás? Čím vším je divadlo jedinečné? Rozšiřování diváckého zážitku si klade za cíl pracovat s konceptem aktivního diváctví a specifickými možnostmi živého umění v sociální interakci.

Pojďte s námi spolutvořit svůj zážitek!

Ahoj z HaDivadla!

(Czech) Tvůrčí intervence


Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER