Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Rezekvítek

(Czech) Rezekvítek sbližuje malé i velké lidi s přírodou. Jde na to přes její praktickou ochranu a vzdělávání.

(Czech)  


 

• V prostorách divadla najdete prezentaci aktuální činnosti organizace.

• Srdečně zveme na besedu s Vilémem Jurkem, pracovníkem Rezekvítku – v pondělí 21. listopadu 2022 od 16.30.

 


 

Rezekvítek, z. s. je nezisková organizace zabývající se ekologickou výchovou a ochranou přírody od roku 1991. Prohlubujeme vztah a úctu k přírodě a životnímu prostředí. Propojujeme praktickou ochranu přírody se vzděláváním a prožitkem.

Během let se činnost Rezekvítku ustálila na několika základních oblastech:

• Péče o přírodu – péče o chráněná a významná území, rekultivace vytěžených lomů, zapojování dobrovolníků do péče o přírodu
• Pro školy – interiérové a terénní výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, exkurze na chráněná území, vzdělávání pedagogů
• Akce pro děti, mládež a veřejnost – vzdělávací exkurze na chráněná území a další zajímavá místa, tvořivé i naučné akce pro seniory, příměstské tábory a víkendové akce pro děti a mládež
• Tvůrčí centrum Rezekvítku – tvorba publikací, metodických materiálů a výukových pomůcek, E-Obchůdek a Půjčovna pomůcek

Pomozte zachovat koniklecovou louku –⁠ brněnský světový unikát
Zapojte se do ochrany vzácných a ohrožených konikleců. V rezervaci Kamenný vrch v Brně jich každoročně vykvétá přes 60 tisíc trsů. Nikde jinde tolik konikleců na jednom místě nenajdeme, proto louka představuje světový unikát. Nyní je péče o území ohrožena nedostatkem financí a potřebuje vaši pomoc!

Koniklecovou louku můžete podpořit zde.

(Czech) Blog Rezekvítku

(Czech)  

HaDivadlo podporuje

březen–listopad 2022

www.rezekvitek.cz

 

Jak můžete Rezekvítek podpořit, přečtěte si zde.

 

 Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER