Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) NaZemi

(Czech) Naším snem je společnost otevřená novým myšlenkám a představivosti o tom, že jiný svět je dosažitelný.

(Czech)  


 

• Srdečně zveme na besedu v úterý 24. října od 16.30. Více zde.

• V prostorách divadla najdete prezentaci aktuální činnosti organizace.

 


 

Nezisková organizace NaZemi se od svého vzniku věnuje globálním tématům, zkoumá je, vzdělává o nich, dělá osvětu. Šíří transformativní přístupy jak ke vzdělávání, tak k fungování organizací. Jiné přístupy a způsoby fungování sami žijí.

Cestou NaZemi je:

Transformativní vzdělávání, které je nástrojem hluboké společenské změny, reflektuje současné problémy a vede k hledání jejich řešení.
Důstojná práce prospívající člověku i jeho okolí, vykonávaná z vlastní vůle a s plným vědomím jejího dopadu.
Fungování organizací založené na důvěře a spolupráci, které lidem umožňuje rozhodovat o vlastní práci a pomáhá jim naplňovat jejich potřeby.
Odpovědná spotřeba pevně spjatá s odpovědnou výrobou, reagující na zhoršující se stav světa. vlastní práci a pomáhá jim naplňovat jejich potřeby.
Nerůst a změna ekonomického systému, který umožní uspokojit potřeby všech s respektem k limitům planety.

Mladým lidem ve školách i mimo ně přináší „velká“ témata, která se jako výzvy objevují v našich životech, ale nevejdou se do škatulek běžných předmětů. Připravují vzdělávací programy, jsou schopni připravit i programy na míru a o těchto tématech přednášet.

NaZemi hledá cesty, jak smysluplně učit a vzdělávat se v rámci limitů současné školy nebo ve svobodnějším prostředí neformálního vzdělávání. Realizují semináře pro sborovny i semináře otevřené pro pedagogickou veřejnost, pořádají letní školu kritické pedagogiky, ohledávají nové přístupy a vytváříme metodické materiály.

Dále také přednáší, školí, poskytují podporu organizacím i jednotlivcům, jež se chtějí posouvat v tématech nebo hledat jiné cesty fungování.

(Czech) NaZemi (Czech) Facebook (Czech) Instagram (Czech) Twitter

(Czech)

 

HaDivadlo podporuje

květen 2023 – říjen 2023

nazemi.cz

 

Podpořte NaZemi na Darujme.cz, na výběr je z několika projektů. Podpořit můžete také férovým nákupem v online obchodu NaZemi. Chcete se přihlásit k odběru newsletterů?

NaZemi spravuje web věnovaný Nerůstu – klíčové informace na jednom místě zde.Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER