Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Nadační fond Josefů K.

(Czech) Posláním Nadačního fondu Josefů K. je podpora mladých začínajících umělců.

(Czech) Fond pomáhá čerstvým absolventům při vstupu do profesního života a klade si za cíl ulehčit životní situaci absolventů nejen z DF JAMU, ale i dalších umělců.

Snaží se rovněž šířit dobré jméno DF JAMU, vysokoškolského uměleckého vzdělávání a dát  tímto najevo veřejnosti, že podpora mladého umění má smysl.  

Fond doposud pomohl ke vzniku čtyřem inscenacím a jednomu filmu. 

Současně  na sklonku roku 2023 podpořil vznik dalších dvou inscenací, které budou mít premiéru v roce 2024.

Při rozhodování o tom, kdo získá grant je vždy důležitá originalita, společenský přínos, rozvoj umělce a udržitelnost.

 


 

Srdečně zveme na prezentaci podpořeného projektu – Martina Tomanová a kolektiv: Tváře, která se uskuteční 15.  dubna 2024 od 19.30.

V den představení zveme také na besedu s absolventy JAMU, která proběhne od 17.00 – Diskuze: Tvůrčí a profesní cesty absolventů JAMU.

 


 

(Czech) Nadační fond Josefů K. (Czech) NFJK na Instagramu (Czech) NFJK na Facebooku (Czech) Martina Tomanová a kolektiv: Tváře

(Czech)

 

HaDivadlo podporuje

listopad 2023 – duben 2024

nfjk.jamu.czThank you for your support and cooperation

NEWSLETTER