Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Kolektiv Plusko+

(Czech) „Cihla za cihlou, stěna za stěnou, my jsme kvír a jdeme za změnou-nou-nou.“

(Czech) Kolektiv Plusko+ je brněnsko-pražské uskupení vytvářející bezpečný prostor a zázemí pro členy lgbtqia+ komunity. Jejich činnost spočívá v otevírání podpůrných skupin, kroužků, neformálních setkání, ale i workshopů, přednášek a dalších edukativních činností.

Základní filozofie kolektivu Plusko+ pramení z principů dialogu a sdílení zkušeností, které vedou ke společnému poznání a nacházení způsobů, jak se vyrovnávat s pocity a prožitky pramenícími z minoritního postavení, které lze proměnit v hybnou sílu queer transformace.

(Czech) Kolektiv Plusko+ (Czech) Kolektiv Plusko+ na Instagramu (Czech) Kolektiv Plusko+ na Facebooku

(Czech)

 

HaDivadlo podporuje

květen–září 2024

pluskolektiv.czThank you for your support and cooperation

NEWSLETTER