Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) HaDivadlo hrou: Práce s divadelní pamětí a archivací

(Czech) Sdílení zkušeností v kostce pro všechny zájemce o práci s nejen divadelní pamětí, archivy a bádáním v soudobých dějinách. Péče o paměť a vlastní „dějinná reflexe“ pro nás úzce souvisí s oblastí vzdělávání. Součást programu HaDivadlo hrou: Přehlídka vzdělávání v HaDivadle.

(Czech) V HaDivadle si silně uvědomujeme, že bez minulého by nebylo současné. Naše divadlo vnímáme jako živé kulturní dědictví a to zavazuje k péči o společnou paměť, o „naše divadelní dějiny“. Tedy o dobře známé (nebo zdánlivě dobře známé) i pozapomenuté skutečnosti a také o jejich interpretaci.

Naše archivnické a badatelské sklony se dostávají ke slovu se stále větší silou v souvislosti s aktuálními výročími – dvacetiletím HaDivadla v Alfa pasáži a půlstoletím od jeho vzniku v Prostějově. Kurátorování a zpřístupňování vlastních obsahů a odkazů nás staví před řadu otázek.

Co bylo fyzické, hmatatelné, snažíme se dnes digitalizovat a ideálně zpřístupňovat online. Na druhé straně hledáme způsoby, jak to, co dnes často existuje pouze elektronicky a ke všemu jen efemérně na sociálních sítích, případně i převést do fyzické podoby a tak uchovat pro budoucnost.

V jakém stavu zpracování a udržování archivu HaDivadlo ještě před několika lety bylo? Jak sami na této oblasti v posledních letech ve stávajícím týmu pracujeme? Jaké jsou budoucí výzvy a naše vyhlídky?

Zkušenosti bude sdílet intendantka HaDivadla Anna Stránská.

(Czech) HaDivadlo hrou (Czech) Událost na Facebooku
Ticket prices
(Czech) vstup volný
Length
(Czech) 60 min. without an interval


Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER