Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 49: Konec iluzí


2021/22
Sezona 47:
Nerůst

Jestliže přinesla tato pandemie nějaké příležitosti, pak nejdůležitější z nich byla možnost uvidět nesamozřejmost světa, ve kterém žijeme. V procesu globálního zpytování svědomí rezonovaly myšlenky na zpomalování, přehodnocování konzumních i produktivních rámců a otázka po tom, kam směřuje naše civilizace. Ovšem motiv návratu, záchranné lano v náhlém procítění hluboké nestability, se ukázal pouze jako funkční marketingové heslo pro další zrychlení. Restart přinesl opětovné ignorování limitů daných materiálním světem, ostatně i našimi zranitelnými těly, a totem věčného růstu HDP znovu odvrátil pozornost od rozpínajících se trhlin v ekosystému a čím dál tím víc alarmujících sociálních nerovností. Umění jakožto potenciální zdroj společenské imaginace a loviště budoucích možností v mnoha případech selhalo a spíše se pasivně spojilo s pohybem protrhlé hráze výkonnosti zbytku společnosti. O péči, nebo o udržitelnosti, se už opět pouze debatuje na odborných konferencích. Pokud byla již v předešlých letech dominantou orientace na kvantitu namísto kvality a vykazování výkonnosti namísto poctivého tázání se po smyslu, v restartované skutečnosti to platí dvojnásob. Umění jako by ztratilo schopnost být nositelem jiného a stalo se podfinancovaným otrokem stejného. V reakci na tuto všeobecnou akceleraci jsme se rozhodli věnovat novou sezonu tématu NERŮSTU. Imaginativní koncept nerůstu, vycházející již z několika dekád mezioborového myšlení i konání, chápeme jako nejpodnětnější možnost pro hledání cesty ven ze současné krize společnosti povyšující ekonomické zákony nad všechny ostatní, kdy je růst HDP postaven nad všechny ostatní hodnoty ignorujíc komplexnost otázky kvality života. Nerůst nevnímáme jako rezignaci, nečinnost, ale jako prohlubování našeho pohledu na realitu, která nás obklopuje, a rozvíjení schopností nacházet jiné cíle než produktivitu. Nerůst nabízí šanci k odebírání, zpomalování, a tím paradoxně k tomu získávat víc. Chápeme jeho koncept jako přesměrování našeho pohledu z množství na intenzitu a kvalitu, ze statusů na vztahy a vazby. A takové principy chceme promýšlet i uvnitř naší práce a při redefinování úkolů obnoveného divadelního dění. Jak tvořit udržitelně? Jakou kapacitu pro nová díla má naše vědomí? Co je smyslem naší činnosti? Jak se neutopit v kvantitě potěmkinovských vesnic stavěných pro vykazování produktivity? Jak tvořit šťastně? Jak se vzepřít diktátu ekonomizace všeho? Jak tedy odvrátit rozklad společnosti a přírody? Jak být spolu? Rozhodli jsme se proto v letošní sezoně, po skoro roční odmlce, náš titulní sezonní pojem Nerůst přetavit z dramaturgie potenciálně nově vznikajících inscenací do samotného chodu našeho divadla a vzdát se všech premiér plánovaných nově pro sezonu 2021/22. Místo přinášení věčně nového chceme přesunout naši pozornost na repertoár, ke kterému se vracíme, a věnovat se rekontextualizacím stávajících inscenací a prohlubování pohledu na ně. Jako byste si jeden rok nekoupili žádnou novou věc, ale hledali nové kvality vztahů s těmi, které vás již obklopují. Oslovujeme proto tvůrce, kteří u nás pracovali, stejně jako členy našeho kolektivu, aby přijali pozvání do sezony, v níž budeme tvořit namísto dalších titulů sérii unikátních událostí – diskuzí, přednášek, happeningů, paradivadelních akcí, mutantských žánrů, autorských intervencí do stávajících děl, otevírajících novou perspektivu ve starém. Zadání je jednoduché: tvořit z radosti, komunitně, udržitelně, riskovat, hledat, vracet se, budovat vztahy. Kromě večerů chystaných v krátkém čase, spontánně a bez autocenzury, kterou si vynucuje nárok na opakování, budeme připravovat i v dlouhém čase dva projekty pro sezonu 2022/23 a součástí nerůstové sezonní série budou i jejich první kapitoly a předzvěsti. Tento koncept nové sezony chápeme jako cestu HaDivadla z rámování klasického repertoárového divadla směrem k podobě kulturní instituce jakožto laboratoře pro utopické myšlení, která se kromě umělecké činnosti věnuje i její multiplikaci a smazávání hranic mezi uměním a společností. Pojďte prorůstat s námi! Radost je víc než produktivita! Degrowth!

Tvůrčí intervence – Sezona 47: Nerůst Dům kultury a naděje

Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER