Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 49: Konec iluzí

Tvůrčí intervence: ’68

Melancholický doslov derniérové inscenace J. A. Pitínského o kontrastech roku ’68.

Motto – je víc politické nebo poetické? – rámovalo na jaře 2018 (v rámci Sezony 43: Věčný návrat: Krize budoucnosti?) kolektivní tvorbu naší „výroční“ inscenace '68, za níž se za souborem HaDivadla ještě jednou vrátil jeden z určujících režijních souputníků J. A. Pitínský. Hravá scénická esej o radikalitě imaginace, společensko-kulturních protipólech bouřlivých 60. let, na západě i východě od železné opony, spojila verše, kinematografické citace i politická hesla pařížského studentského hnutí, a mnoho ze zdrojů poztrácela od cesty pro možné příští re/kompozice. Intervenční dovětek k inscenaci, který uvedeme zároveň s jejím derniérovým uvedením, se probourá do jedné z těchto barev Pitínského evokace (nejen) roku osmašedesát: v podzemí HaDivadla vznikne snový environment z ozvuků dobových energií i jejich kontrastů – budeme zkoumat, formou volného setkání, jak se z osobního stává sdílené, jak zní melodie angažovanosti, či co je to překlad z pohledu jazykového střetu i možností interpretace. 

Sobotní večer otevře moderovaná přednáška básníka a teoretika metod uměleckého překládání Zbyňka Fišera – dlouhodobě působícího na brněnské (FF MU) i česko-německé scéně. V různých zákoutích divadla budou k navštívení audio/vizuální fragmenty využívající emblémy a pop-artový štětec inspiračních 60. let. Fenomén překladu a procesů tvůrčí proměny (od záměru k osvojenému obrazu) pojme i instalační workshop překladu čínských Tao. 

Hlavním programem bude 68 minut pásma poezie (Bytosti schopné snít). Kompozice složená z textů „prokleté“ generace zejména francouzských básníků 2. poloviny 20. století (od Antonina Artauda a Henriho Michauxe po Gilberte H. Dallasovou, Stanislase Rodanskiho či Jacquese Prevela), jejichž tvorba otevírá otázku angažovanosti, v protikladu zvnitřnělých slov vs. expresivního gesta. Kolektiv herců HaDivadla bude číst i naslouchat reprodukovanému čtení vlastního hlasu, v instalaci křesel a pokojů v melancholii mlh hlavního sálu. Dá se poezií proniknout blíže k člověku – pochopit jej? Kudy vede hranice politického a osobního? A kdo řekl: „Mikrob – nemá čas myslet na biologa?“

Večer zaštítí provoz divadelního baru, s doplněnými soupravami absintových dýmek. Setkání a snění o minulosti v přítomnosti.

Zbyněk  Fišer
Básník a literární vědec. Teoretik uměleckého překladu a komparatistiky, od 90. let působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pracoval v brněnském nakladatelství Atlantis, nyní se zaměřuje na disciplíny didaktika tvůrčího překládání či interpretace uměleckého textu a vede semináře tvůrčího psaní. Působil také v německojazyčném kontextu, studoval fenomén francouzské experimentální literární skupiny OuLiPo ze 60. let. Mezi jeho nejoceňovanější publikace patří povídková skladba Někde za Truchlovem (2014) a básnické sbírky Lesbický sen (1993) a Kikikarantkatr aneb Gazánie 2030 (2022). Je známo, že jeho otcem byl legendární Egon Bondy.

Inscenace
Cena
320/220 Kč
Koncept a realizace
Jiří Svoboda a kolektiv
Výběr textů
J. A. Pitínský, Jiří Svoboda, Matěj Nytra a kolektiv
Zvuková spolupráce
David Fadinger
Výtvarná spolupráce
Matěj Sýkora
Účinkují
Cyril Drozda, Mark Kristián Hochman, Miroslav Ukul Kumhala, Jan Lepšík, Marie Ludvíková, Táňa Malíková, Miloš Maršálek, Simona Peková, Magdalena Straková, Jiří Svoboda, Jiří M. Valůšek a Kamila Valůšková
Citované překlady
Petr Zavadil, Václav Jamek, Erik Lukavský, Ladislav Šerý a Jan Vladislav

 

28.–30. května 2022

 

SOBOTA 28. KVĚTNA 2022
• 18.00 | otevření divadla s doprovodnými instalacemi
• 19.00 | přednáška Zbyňka Fišera o fenoménu uměleckého překladatelství | vstup volný
• 20.20 | autorský úvod k tvůrčí intervenci | vstup volný
• 20.30 | Kompozice francouzské poezie: Bytosti schopné snít | vstupenky
• do 23.00 | volná prohlídka doprovodných instalací

NEDĚLE 29. KVĚTNA 2022
• 19.30 | představení ’68, naposledy před derniérou | vstupenky
• beseda po představení | vstup volný

PONDĚLÍ 30. KVĚTNA 2022
• 19.00 | autorský úvod před představením | vstup volný
• 19.30 | derniéra ’68 | vstupenkyDěkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER