Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 49: Konec iluzí

Queer Runner (labyrint citu / ráj mysli)

Data představení

1. března     19.30
Premiéra
3. března     17.30
Autorský úvod
5. března     19.30
beseda
24. března     19.30
11. dubna     19.30
beseda
26. dubna     19.30
úvod

„Binární jsou jenom stroje.“

montáž atrakcí – zákonitosti vzoru – testovaný subjekt – lusthaus srdce – otrávené jablko

Q samo se sebou uzavře sázku o Alanovu duši. Alan je podroben řadě rafinovaných testů a zkoušek, které mají prověřit jeho lidství. Alan stvoří homunkula a odhalí velká tajemství přírody. Alan zažije prudké milostné vzplanutí, které se nápadně podobá bitvě o záchranu představivosti. Alan se naučí několik užitečných iluzí. Kdo je tady Poutník, kdo Všudybud a kdo je Mámení? Má myšlení nějaké meze? Co se nachází za hranicemi citu? Je Alan člověk, stroj nebo buzerant? Jak byste vy uspěli v real life CAPTCHA* testu?

* CAPTCHA = Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů od lidí)

Inspirací pro Alana, ústřední postavu hry, je práce a osud britského matematika, logika, kryptoanalytika a zakladatele moderní informatiky a počítačové vědy Alana Turinga. Během druhé světové války navrhl a zkonstruoval elektromechanické kryptoanalytické stroje, kterým se podařilo prolomit kódy německých šifrovacích zařízení. Položil teoretické základy pro vývoj a konstrukci zařízení bezpečné komunikace a moderních počítačů (tzv. Turingův stroj), věnoval se i matematickým zákonitostem přírodní morfogeneze (tzv. Turingovy vzory).

Roku 1952 byl obviněn a souzen kvůli své homosexualitě. Aby se vyhnul vězení, souhlasil s chemickou kastrací, což mělo za následek nevratná fyzická a duševní poškození. Součástí trestu bylo i zbavení přístupu k utajovaným informacím, pozbyl tak možnost nadále svobodně pracovat a cestovat. Dva roky poté si ve svých 42 letech vzal život.

Queer Runner ale není dokumentární inscenace o jeho životě. Autor a režisér JQr před námi otevírá fantastický, jinotajný, šifrovaný svět. Koláž příběhů, citací, odkazů a autorského textu má prvky autobiografie, biografie, pracuje s vědeckými fakty i divokou fikcí. V tekutém obrazivém světě na pomezí iniciačního příběhu, utopie a dystopie, laboratoře, iluzionistické manéže i divoké tělesné párty se postavy s rozmlženými konturami konfrontují s proslulými alegoriemi, současnou realitou i vizemi budoucnosti. V láskyplném boji se lámou zažité kódy, přelévají a přetvářejí se iluze uměle budovaných hranic.

Obávám se, že v budoucnosti bude platit následující sylogismus:
Turing věří, že stroje mohou myslet.
Turing spí s muži.
Z čehož plyne, že stroje nemohou myslet.
Tvůj – zoufalý – Alan.

Sezona 49: Konec iluzí

JQr
Básník, skaut a režisér. Vystudoval filmovou režii na Katedře dokumentární tvorby FAMU v dílnách Jana Špáty a Olgy Sommerové. Je autorem dokumentárních filmů převážně vysílaných Českou televizí, hudebních videí a dalších krátkých a středometrážních audiovizuálních děl. Roku 2006 vytvořil originální koncepci a byl jedním z tvůrců a režisérů alternativního televizního magazínu Q (později Queer), který vysílala ČT v letech 2007–2022. Věnoval se dramaturgii současného tance ve spolupráci s belgickým choreografem Stejnem Celisem. V roce 2007 režíroval v Divadle Letí monodrama Douga Wrighta Svou vlastní ženou. Pro balet Národního divadla v roce 2009 společně s choreografem Janem Kodetem vytvořil a režíroval konceptuální tanečně-dramatické představení Camoufl(AGE). Pro činohru Národního divadla vytváří od sezony 2016/17 video-upoutávky na nové inscenace a od Sezony 46: Zdroje→Adaptace (2020/21) režíruje trailery také pro HaDivadlo. V roce 2019 se autorsky podílel na oficiálním mezinárodním pojmenování planety Makropulos (XO-5b v souhvězdí Rysa) a její hvězdy Absolutno. Na podzim 2023 má distribuční premiéru jeho celovečerní debut 15 x 15 x 5 (minisalon 1984), filmový esej o hranicích svobody rámovaný příběhem unikátního československého výtvarného experimentu doby normalizace.

Jan Matýsek
Intermediální umělec a scénograf. Vystudoval scénografii na JAMU. Studia ukončil na AVU v Praze v ateliéru Nová média 2. Absolvoval stáž na Berlínské UdK v ateliéru experimentálního filmu. Dnes se věnuje převážně tvorbě videoinstalací jako zážitkových prostředí. Byl součástí Mezinárodního festivalu PAF Olomouc, taky několika skupinových výstav v Česku i zahraničí (Německo, Polsko, Řecko, Rusko, Slovensko, Ukrajina). Sólové výstavy měl v Galerii Kostka v pražské MeetFactory, Art Space NOV v Pardubicích, ve WTG v Hradci Králové nebo v brněnské Galerii mladých (Galerie TIC). Jako kurátor připravil řadu výstav v brněnské Galerii Umakart, byl součástí kurátorského týmu české studentské expozice na Pražském Quadriennale.

Natálie Pleváková
Hudební skladatelka, zvuková umělkyně a sound-designérka. Vystudovala Multimediální kompozici na JAMU v Brně, Teorii interaktivních médií na Ústavu hudební vědy MU a anglistiku. Ve své tvorbě hledá východiska z časové determinovanosti hudby a fragmentárního hudebního vnímání. Balancuje na hraně zdánlivého chaosu a precizní kompozice, a vyzývá tak k společnému objevování nových estetických kategorií v hudbě. Pravidelně spolupracuje na inscenacích uváděných v pražském Studiu Hrdinů (Zdání klame, Manželka publikovaného básníka, Nomi) a dalších divadlech. Je tvůrkyní sound designu k řadě podcastů (Respekt, Vlna Radia Wave, Kvíření Institutu Úzkosti) a spolupracuje na audiovizuálních dílech s vizuálními umělci (Jan Matýsek, Barbora Kleinhamplová, Adam Vačkář). V současné době je dramaturgyní festivalu Sanatorium Sonorum prezentujícího soudobou hudbu a zvuk a věnuje se též pedagogické činnosti v oblasti vzdělávání ve zvukových uměních na pražské FAMU a VOŠ Scholastika.

Aleš Hrdlička
Novocirkusový performer, tvůrce a konzultant zaměřený na magii, žonglování a manipulaci s objektem. V holandském Rotterdamu v roce 2020 absolvoval univerzitu Codarts, obor cirkusových umění. Za svou práci získal řadu mezinárodních ocenění, mimo jiné BNG Award, CircusNext pre-selection, Mistr České republiky v moderní magii 2014–2022. Je jedním z původních členů novocirkusového souboru Cink Cink Cirk. Jako člen francouzské charitativní organizace Magiciens du Monde sdílí svou uměleckou práci v nemocnicích, školách a dětských domovech v zemích třetího světa. Účinkoval na stovkách veřejných i soukromých akcí na různých místech od Las Vegas přes většinu zemí Evropy až po Šanghaj a odlehlé kouty Afriky. Momentálně se více zaměřuje na performativní umění a divadlo. Posledním rokem spolupracuje s kulturním centrem Jatka 78 a taky s pražským divadlem NOD, v kterých pomáhá s koncepcí magických efektů do řady nezávislých i komerčních projektů.

PROGRAM PDF PLAKÁT JPG podcast ponor
Premiéra
1. března 2024
Cena
380/260 Kč
Autor
JQr
Režie
JQr a kolektiv
Dramaturgie
Milo Juráni
Asistentka režie a dramaturgie
Diviška Rysová
Scéna a kostýmy
Jan Matýsek
Hudba
Natálie Pleváková
Triková spolupráce
Aleš Hrdlička

ObsazeníČásti textu jsou řízeně generované textovým modulem společnosti OpenAI „DaVinci 003“ ze série GPT-3.

V inscenaci je použitý hudební úryvek z kantáty pro sbor a orchestr Sergeje Prokofjeva „Alexandr Něvský, op. 78“ (pro film Sergeje Ejzenštejna, 1938)


Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER