Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 44: Práce

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Termíny v přípravě.

„Hej, mistře, vstaň bystře!“

Premiéra
Cena
Délka
Autor
Režie
Děkujeme za podporu a spolupráci