Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Theater heute und morgen II

(Czech) Cyklus Současné divadlo

(Czech) Tvorba divadelních kolektivů, instituce a jejich výzvy.

Třetí díl série prezentací o současném dění nejen evropské divadelní scény, vedený teatrologem a autorem Janem Doleželem.

Brněnské hostování originálního britsko-německého kolektivu Gob Squad, k němuž v závěru října v HaDivadle proběhla také profilová přednáška Elišky Raiterové, otevírá pro nové pokračování cyklu téma tvorby performativních kolektivů. Jan Doležel se bude věnovat současným posunům v práci předních německojazyčných skupin Rimini Protokoll (jejich projekty aktuálně uvede Divadelní Flora Olomouc i Pražský divadelní festival německého jazyka) a She She Pop, které míří například i ke kontextům transhumanismu či ekodramaturgie. V dalším výkladu bude věnována pozornost příkladům nehierarchického a progresivního vedení zejména na německé divadelní scéně: motiv kvót pro spolupráci s ženskými tvůrkyněmi a téma nového feminismu budou reflektovány mj. na příkladu současného modelu vedení Staatstheater Karlsruhe, kde činoherní umělecká šéfka Anna Bergmann přizvala pro aktuální sezonu bez výjimky pouze režisérky. O tom, jak sebereflexivní, angažované či přeshraniční jsou témata a autorské poetiky této nastupující generace, poví profilové představení tvůrčích cest Lucii Bihler či Pinar Karabulut.

Jan Doležel
Studoval Katedru divadelních studií FF MU. V současnosti je posluchačem činoherní režie DiFa JAMU. Věnuje se divadelní kritice, ve svých textech se zaměřuje především na německojazyčný divadelní prostor. Pravidelně publikuje v Divadelních novinách nebo časopise KØD. V HaDivadle působí jako asistent režie a je členem týmu lektorů dramaturgických úvodů a besed po představení.

Ticket prices
(Czech) vstup volný
Length
(Czech) 90 min. without an interval

(Czech)  

Proběhlo 10. 11. 2021

 

Další nejbližší díly Cyklu Současné divadlo:

6. 12. 2021 / Theater heute und morgen IIIThank you for your support and cooperation

NEWSLETTER