Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

Interim Survey – Stage reading of Věra Linhartová’s texts

Dates to be announced.

(Czech) Staří a přátelé uvádějí scénické čtení textů Věry Linhartové s hudbou Petra Grahama.

(Czech) „Už asi nikdy neřeknu, co jsem měl na mysli: stále se víc od toho odvracím. Chtěl jsem mluvit a hlasitě horlit o marné vzpouře a o ztracené revoluci, o bezbřehosti, která zaleje všechno dřív, než to pronikne k vědomí, ale už to neudělám. Odvracím se od svého úmyslu.“ Věra Linhartová

Kompozici tvoří úryvky z textů Věry Linhartové Meziprůzkum nejblíž uplynulého, Twor (překlad A. Fárová), Intervalles / Mezidobí (překlad A. Fárová), a básně Mnicha Jiena ze sbírky Listí slov, květ Zákona (překlad V. Linhartová).

Věra Linhartová (*1938, Brno)
Prozaička, básnířka, překladatelka a historička umění, žijící od roku 1968 v Paříži. Je nejvýraznější představitelkou české experimentální prózy 20. století.

Premiere
19 January 2022
Ticket prices
CZK 180/130
Length
50 min. without an interval
(Czech) Autorka
(Czech) Věra Linhartová
(Czech) Hudba
(Czech) Peter Graham
(Czech) Překlady francouzských textů
(Czech) Anna Fárová
(Czech) Textová kompozice
(Czech) Martina Musilová
(Czech) Připravili
(Czech) Martina Musilová a kol.
(Czech) Kostýmní spolupráce
(Czech) Kateřina Kumhalová

(Czech)
Čtou
Cyril Drozda
David Fadinger
Martina Musilová

Na klavír hraje
Peter Graham

 

Za finanční podpory statutárního města Brna a městské části Brno-střed.

      

 Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER