Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 48: Closeness

(Czech) Lenka Zadražilová: Sbírání prachu

Dates

8 October     18.00
Add to calendar

(Czech) Performance o užitečnosti a možnostech krásy prachu.

(Czech) Ve své práci se Lenka Zadražilová věnuje prachu již přes dva roky. Snaží se v něm najít něco užitečného, prospěšného a pozitivního. Pokouší se přiblížit a zkrásnit tuto (podle běžného vnímání) neestetickou součást našich domovů, vzduchu a světa. Částí tohoto procesu je uvedení prachu a úkonů s prachem spojených do stavu, kdy nejsou brány odpudivě. Zadražilová prozkoumává, jak lze prach a všechny prvky prachu využít v umění.

Více-etapová performance Sbírání prachu představuje, jak autorka pracuje s prachem. Jak je prach sbírán. Připomíná jakousi povědomou činnost, ceremoniál a rituál domácího úklidu, oprašování, vysávání, utírání. Při chytání drobných částeček vznikají (nebo také nevznikají) jednotlivé artefakty, jež budou instalovány.

(Czech) www.nextwave.cz   
Ticket prices
(Czech) 150/100 Kč
Length
(Czech) 60 min. without an interval
(Czech) Autorka
(Czech) Lenka Zadražilová


Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER