Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

Jakub Jan Ryba: Czech Christmas Mass

Dates to be announced.

(Czech) „Hej, mistře, vstaň bystře!“

(Czech) Tradiční vánoční setkání nejen členů HaDivadla a society kolem bývalé Kavárny Švanda.

Kdo se chcete aktivně zapojit, bližší informace získáte u Marie Ludvíkové či Romana Švandy.

Srdečně jsou zváni všichni!

(Czech) Událost na Facebooku
Ticket prices
(Czech) vstup volný
Length
90 min. without an interval

(Czech)  

22. prosince 2023

V zoufalých chvílích je naděje ještě důležitější. Pospolitost lidí dobré vůle. S plným vědomím zítřejšího dne jako dne státního smutku jsme se rozhodli tradiční vánoční setkání, Českou mši vánoční v Alfa pasáži, nezrušit a uskutečnit. Program bude zahájen minutou ticha a ponese se v myšlenkách na oběti včerejší tragédie.Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER