Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Dům kultury a naděje

(Czech) Dům kultury a naděje je druhým ročníkem společného meziooborového projektu HaDivadla a platformy Terén.

(Czech) Co je to dobrý život? Jak nás naplňuje naše práce? Žijeme tam, kde přespáváme? Kolik znamená mít „dost“? Well-being jako pojem se nevyskytuje pouze v marketingových frázích, ale je stále více tématem akademických debat o možnostech přežití na planetě, jejíž meze lidstvo už kriticky překročilo. Podobu dobrého života je možné a nutné společně nově promýšlet, ohledávat a shodnout se na jeho podobě. Imaginace a kolektivní formulování cest k naději a dobrému životu jako cesta k dosažení změny. Je jiný svět možný?

Jednodenní participativní událost Dům kultury a naděje nabídne příležitost společného tvarování budoucnosti formou bojovky a trenažéru komunikace. Nejprve budeme ve skupinkách pod vedením moderátorů formulovat problémy i návrhy ke změně v oblastech jako je práce, místo k bydlení, vzdělávání, jídlo nebo finance. Společná diskuze pak povede ke konfrontaci v simulovaném symbolickém soudu pracujícím s divadelními prostředky, kdy se budou hlediska a možnosti proměňovat v potenciální manifest dobrého života. Ideální formou účasti je plné aktivní zapojení. Na závěr dne zveme všechny na procházku Brnem, při které budeme číst v urbánním prostoru a zamýšlet se, nakolik naše bezprostřední okolí dokáže tvořit podmínky pro dobré žití.

Událost je společným projektem HaDivadla a platformy Terén, navazující na mezioborový program akce Dům kultury a únavy (2021).

Kurátory letošního ročníku s názvem Dům kultury a naděje jsou audiovizuální umělkyně a aktivistka Katarína Gatialová a Adam Čajka, lektor metody nenásilné komunikace a člen nerůstové sekce organizace NaZemi.

Na celodenní program workshopové konference máme progresivní účastnický poplatek. Je na každém, jakou částku si může dovolit zaplatit. Možnosti jsou 150 Kč, 350 Kč či 750 Kč. Instrukce k platbě zašleme po uzávěrce přihlášek – bude možnost zaplatit online nebo na pokladně HaDivadla. Vstupné na divadelní soud je 100 Kč, vstupenky volně v prodeji v GoOutu.

Uzávěrka přihlášky byla v sobotu 11. června 2022.

Rozpis programu a více informací zde.

 


 

Stanoviště

Domov

Lektor: Eulál (Petr Jestřábek) / Soňa Malá

Petr Jestřábek — Působí v sociálním družstvu Tři Ocásci a v NaZemi. V obou organizacích ohledává možnosti fungování mimo zaběhnuté koleje a nové přístupy k práci, vzdělávání (se) a spolužití.

Soňa Malá — Krajinářka a zahradní architektka. V NaZemi se věnuje facilitaci, kde ji baví zejména zkoumání participativních procesů a přemýšlení o tom, jak lidi podporovat v tom, aby pečovali o krajinu i komunitu ve svém okolí.

Výtvarná dílna a diskuze, imaginace místa k dobrému žití. Co pro nás tvoří domov? Je to prostor vymezený stěnami, byt, lokalita, anebo konkrétní lidé? Pro mnoho lidí je domov pouze noclehárnou, prostorem k vyplnění času po práci –⁠ jak by ale mohl vypadat, abychom nemuseli hledat (vy)žití jinde? Pomůže nám k tomu nejnovější katalog nábytku z IKEA? Anebo nalezení vztahu k lidem ze sousedství, sdílení volného času? Pod vedením moderátora se osobně i společně zamyslíme nad příležitostmi, jak domov definovat i ztvárnit nově – součástí práce budou činnosti malování, stavění z kostek, modelování z plastelíny či z mechu a kapradí. Popustíme uzdu fantazii, vrátíme se do dětských let a postavíme své ideální domečky, které budeme konfrontovat s naší žitou realitou.

Práce

Lektorka: Tereza Volmutová

Je členkou spolku NaZemi, kde se věnuje pracovním podmínkám a důstojné práci. V rámci FSS MU spolupracuje na výzkumném projektu na téma budoucnosti práce v nízkouhlíkové ekonomice. Hraje na baskytaru v celo-ženské kapele (a dumá, zda i to je práce). V NaZemi je dále lektorkou globálního vzdělávání.

Dialogické a herní reflexe toho, jak můžeme vnímat dobrou (a radostnou) práci a naopak práci zbytečnou, neužitečnou. Jaké jsou naše zkušenosti z hranic práce a co za práci běžně považujeme? Je péče (i v pracovních vztazích) součástí, anebo opomíjenou nadstavbou? Kdy pracujeme a kdy ne? Ačkoliv se předpovědi o budoucnosti pracovních výkonů shodovaly, že k současné produktivitě bude stačit méně týdenních pracovních hodin, realita je dle globálních statistik i osobních zkušeností mnoha lidí přesně obrácená, a až 50 % z pracovních pozic dokonce samoúčelných (David Graeber je označil známým pojmem Bullshit jobs). Dovedeme společně i v individuálních představách vymodelovat možné recepty, jak z tohoto kruhu práce jako povinnosti vystoupit? Jak nevnímat práci jen jako prostředek pro vydělání peněz (jež nám zajistí dobrý život)? V sérii moderovaných reflexí a poté účastí v modelové hře na zakázkovou ekonomiku si zažijeme, jak se práce v moderním světě vyvíjí, co naopak říkala stará lidová moudrost, a jak by mohla vypadat práce, kdyby nebyla závislá na imperativech výkonu či neustálého růstu.

Vzdělání

Lektor: Džestr (Martin Jestřábek)

Je členem spolku NaZemi, lektorem globálního vzdělávání. Spoluzaložil v Brně sociální družstvo Tři Ocásci. Říká o sobě, že hledá ve věcech hloubku, a činný je jako promítač, celoroční cyklista i baskytarista.

V jakých kulisách se odehrává a k čemu nás připravuje současný model vzdělávání? Jaké informace a vzorce chování si po absolvování stupňů školy odnášíme? Pomohou nám v dnešním nastavení spoluutvářet dobrou budoucnost? Jak a proč (se) vzdělávat v době globální klimatické krize? Performativní zážitkový workshop nabídne formou evokace běžné i inscenované školní reality osobní a sdílenou zkušenost, již bude moderátor dále rozvíjet v konfrontaci i pomoci alternativních výukových praxí a nehierarchických forem komunikace. Kulisy školních lavic, výukových potřeb (tabule, sešit, psací potřeby) a tradiční uspořádání školní třídy naruší ve scénografické stylizaci vstup dystopického invazivního hyperobjektu (škola v situaci katastrofy, požár za okny). Jak v situaci krize dále reagovat? Pomohou nám jiné metody vzdělávání adaptovat se v podmínkách budoucnosti lépe než tradiční modely? Jak velký vliv má samotný prostor, představa zrušení lavic a překonání centralizace ve vztahu učitel a žák? Je snadné osvojit si partnerský přístup, reflexi a horizontální způsoby poznání? Škola hrou, škola jako lék či nástroj obnovy a společenské změny.

Město

Lektor: Dan Vykoukal

Je pedagogem, cyklistou, skautem a lektorem globálního vzdělávání v organizaci NaZemi. Věnuje se zde kritické pedagogice a s brněnskými školami mj. spolupracuje na proměně vztahů uvnitř školních tříd i na proměně prostoru, ve kterém se vzdělávání odehrává. 

Jsou v našem městě místa, která máme rádi – a proč jich není víc? Jak moc nás město spojuje (ulicemi, křižovatkami, komunikační sítí, hromadnou dopravou) a jak rozděluje? Co zažíváme cestou z domova do práce či kde a jak chceme trávit volný čas? Otázka bydlení (ve městě) se stává krizovým tématem nejen naší lokální současnosti: aktuální výzkumy uvádějí, že dostupnost nového bydlení byla v ČR v roce 2021 mezi státy EU druhá nejhorší po Srbsku. Čím jsou tyto bariéry způsobeny, ve vztahu mezi privátním vlastnictvím ve městě a veřejně spravovaným? Nakolik je příklad města Brna modelován tak, aby město naplňovalo více potřeby obyvatel než reklamního trhu a obchodu – a jak může být tvarováno šťastněji, participativně nyní a v budoucnu? Tato východiska a podněty prozkoumáme spolu s lektorem ve skupinových diskuzích a sesbírané reálie, návrhy i vize se pokusíme zhmotnit výtvarnými nástroji ve volném prostoru. Jak bude vypadat dobré město?

Oběd

Oběd uvaří sociální družstvo Tři Ocásci, které v Brně provozuje pohošťovnu a cukrárnu. Tři Ocásci již téměř 10 let fungují na principech nehierarchie a svojí činností podporují solidaritu a veganskou kuchyni. Doprovodné slovo řekne Buchta (Tereza Náhlíková), která je jednou ze zakladatelek Tří Ocásků – v rámci tohoto družstva se vedle vaření a pečení a práce za barem věnuje vydávání knih a také vedení tanečního tělesa Loliny. Doma pěstuje 153 druhů pokojových květin.

Divadelní soud

Moderují: Eva Dittingerová a Adam Čajka

Eva Dittingerová — Lektorka, facilitátorka a pedagožka se zaměřením na dramatickou výchovu. Zájem o příběhy a jejich potenciál ji přivedl k poradním kruhům, které přináší do prostředí formálního i neformálního vzdělávání. 

Finální participativní setkání nad reflektovanými zkušenostmi z dílčí práce na stanovištích. Jak překonat konflikt: Co nám brání žít dobrý život plně? Co nám (ne)umožňuje propojit nalezené fragmenty dobrého života – a jak se na této cestě shodnout? Situací scénického soudu, s dvojicí moderátorů a při klíčové účasti návštěvníků aktivit z průběhu dne se pokusíme zformulovat požadavky i zábrany. Žalovat to, co v systému, ale i v nás samotných změnu a transformaci brzdí. Nebo i obhajovat nalezené vize dobrého života, v konfliktu k zákonu dnešní prožívané reality, jak ji společnost pro 21. století přichystala. Protagonisté, kteří se účastnili workshopů na stanovištích v průběhu dne, budou reflektovat a shrnovat postřehy z diskuzí o otázkách domova, práce, vzdělání a městského prostředí. Návštěvníci příchozí speciálně na toto finále se budou moci procesu spoluúčastnit anebo v roli přihlížejících svůj pohled z odstupu konfrontovat s akcí a sledovat komunikační hru jako svébytnou para-realitu.

Divadelní soud jako plénum o možnostech dobrého života a překonávání represivních zkušeností v naší každodennosti. Společné setkání bude formováno jako akcentované drama sporu. Program doplní hudební kompozice s živým nástrojem a ve vychýlené jevištní audiovizuální situaci. Zvukové řešení připraví Elia Moretti, hudební performer specializující se na bicí nástroje, a hudební umělkyně Jano Doe.

Procházka

Vedoucí: Oldřich Sklenář

Je analytikem Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), kde je členem klimatického týmu. Zabývá se energetikou a produkcí skleníkových plynů, působí v projektu Fakta o klimatu.

Komentovaná procházka okolím HaDivadla, centrálním Brnem i místy, která svým kontrastním účelem (městský park, pěší zóna, magistrála, dopravní uzel) spoluvytváří funkční i limitovaný veřejný prostor. Jaká historická mementa v našem okolí přehlížíme? Kde vzniklo první elektricky osvětlené divadlo v Evropě? Kde první uhelná elektrárna v Brně? Garantuje dostupná a dobře situovaná zeleň kvalitu dobrého života? Je důležitější nová výsadba nebo snaha o zachování lokálního mikroklima? Jak moc infikující pro lidské zdraví je rušná automobilová doprava na Kolišti, proč počet registrovaných aut v ČR, užívaných ve městě, stále roste? Je Brno připraveno na proměnu, která je možná? Společně s vedoucím procházky, klimatickým analytikem Oldou Sklenářem, vyjdeme po dni stráveném imaginací dobrého života v HaDivadle do urbánního prostoru a budeme číst v jeho náznacích, funkcích a bavit se o limitech či bariérách. Uvidíme Brno jako dobré místo k žití?

(Czech) Chci se přihlásit
(Czech) Kurátoři
(Czech) Adam Čajka a Katarína Gatialová
(Czech) Průvodci
(Czech) Martin Jestřábek, Petr Jestřábek, Soňa Malá, Tereza Volmutová, Dan Vykoukal a Eva Dittingerová
(Czech) Scénografie
(Czech) Eliška Kociánová
(Czech) Hudební koncept a realizace
(Czech) Elia Moretti a Jano Doe

(Czech)  

17.–18. června 2022

 

PÁTEK 17. ČERVNA 2022
19.30 | Křest Neúplného atlasu regenerace a Warm up Domu kultury | vstup volný

WORKSHOPOVÁ KONFERENCE – PŘIHLÁŠKY UZAVŘENY

SOBOTA 18. ČERVNA 2022 
9.30–10.00 | Přivítání u kávy
10.00–11.00 | Společné otevření Domu kultury a naděje – začátek v plénu, představení struktury dne a všech účastníků, rozdělení do skupin
11.00–12.00 | Stanoviště – Cyklus 1
12.00–13.00 | Společný oběd od Třech Ocásků v prostorách divadla
13.00–14.00 | Stanoviště – Cyklus 2
14.00–14.30 | Pauza
14.30–15.30 | Stanoviště – Cyklus 3
15.30–16.00 | Pauza
16.00–17.30 | Divadelní soud | Můžou se zúčastnit i všichni další zájemci z řad veřejnosti mimo účastníky konference – vstupné 100 Kč | vstupenky
18.00–20.00 | Společná poznávací procházka – start před HaDivadlem | Vstup volný, zveme i veřejnost mimo účastníky.
• 19.00–19.30 | Hudební vystoupení kapely BFLMPŠVŽ (Basová Fronta Lásky a Míru Pro Štěstí, Vášeň a Život) v prostoru kavárny Tři ocásci na Třídě Kpt. Jaroše. | Volné reflexivní hudební zamyšlení nad tématem události. Vstup volný.

www.dumkulturya.czThank you for your support and cooperation

NEWSLETTER