Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

Diskuze A2: Třída a demokracie

(Czech) Debata nejen k premiéře inscenace Maloměšťáci.

(Czech) V době, kdy psal Maxim Gorkij své Maloměšťáky, byla střední třída i v zemích na západ od Ruska stále jen tenkou a nesebevědomou vrstvičkou mezi panující buržoazií a čím dále lépe organizovanou dělnickou třídou. Po druhé světové válce ale přišel její skoro až nečekaný nástup. Růst směrem nahoru i směrem dolů z ní udělal ve zlatém třicetiletí hlavního spotřebitele a určil povahu poválečného kapitalismu. Z politického hlediska lze bez nadsázky říci, že to byla střední třída, která formovala demokracii tak, jak ji známe. Přesto však byla její identita vždy nejistá, proměnlivá a rozplývající se. Vedle dělnictva a buržoazie jako by se vždycky definovala tím, čím nebyla. S nástupem globalizace přišel i pro střední třídu a možná právě pro střední třídu věk nejistoty. Standardy, které se jí zdály být zaručeny, najednou mizí, ať už se jedná o bydlení, práci nebo životní úroveň. S tímto jde ruku v ruce krize demokracie, nástup populistů a rozklad tradiční pravolevé politické škály. V další A2 debatě v HaDivadle se budeme mimo jiné ptát, jak se pojí politika s třídní identitou a co tuto identitu zakládá? Hodnoty, životní úroveň, nebo spíše symbolický status? Stala se levicovost elitním statusem? Bude pravice buď extrémní, nebo nebude vůbec?

(Czech) Záznam diskuze
Length
(Czech) 90 min. without an interval
(Czech) Datum uvedení
(Czech) 31. ledna 2019

(Czech)  

Hosté
Eva Svobodová, novinářka
Petr Bittner, komentátor Deníku Referendum a filosof

Moderuje
Matěj Metelec, publicista a redaktor A2Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER