Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Diskuze A2: Prostory autonomie

(Czech) Můžou prostory autonomie sloužit jako ohniska zrodu nových politických projektů?

(Czech) Jak se vyčlenit z logiky kapitálu? Jednou z možností je kolektivně uchopit jeho prázdná místa a naplnit je zárodky alternativních logik. Tyto pokusy často upřednostňují legitimitu způsobů užívaní prostorů a věcí před jejich legálním rámcem. Vedou po cestě demokratické participace a překračují tak horizonty toho, co je běžně považováno za možné v soudobých společenských poměrech. Jedním z příkladů tohoto směrování je i Autonomní sociální centrum Klinika. Jejím základem je zpochybnění řádu soukromého vlastnictví a operování na poli legitimity činů a projektů, jež se rozehrávají na této půdě pod ideálem rovnosti a solidarity. Užívání chátrajících budov za účelem být spolu a produkce nových logik kolektivní existence je v její každodennosti prakticky nadřazeno formální síle zákona. Proč je v našem kontextu obsazování budov tak důležité? Jaké červené linie a možnosti kompromisů po těchto trajektoriích budovat? Můžou prostory autonomie sloužit jako ohniska zrodu nových politických projektů? Jaké jsou širší sociální, ekonomické a ekologické dopady takovýchto pokusů? A v neposlední řadě ‒ potřebuje Brno svoji Kliniku?

(Czech) www.advojka.cz
(Czech) Datum uvedení
(Czech) 7. dubna 2016

(Czech)  

Hosté
Zuzana Brodilová, redaktorka Nového Prostoru
Arnošt Novák, sociální ekolog

Moderuje
Hana KuncováThank you for your support and cooperation

NEWSLETTER