Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

Discussion A2: Working hours (Czech only)

(Czech) Debata o kontextech a rozměrech sezonního tématu Nerůst.

(Czech)

Osmihodinová pracovní doba byla požadavkem slavné chicagské demonstrace v roce 1886, jejíž dohra známá jako haymarketský masakr stojí u zrodu oslav 1. máje. Paradoxem vítězství, které dělnické hnutí v tomto směru dosáhlo, je, že přes trvalý vzestup produktivity jsme se od té doby výrazně neposunuli.

Čtyřicetihodinový pracovní týden je stále normou, která není ve veřejném prostoru výrazněji zpochybňována. Přitom výzvy blízké budoucnosti počínaje automatizací a proměnou struktury výroby by nás měly právě k zápasům o zkrácení pracovní doby a obecně proměnu pojetí práce inspirovat.

K zmíněným výzvám patří i očekávaný příliv válečných uprchlíků z Ukrajiny, který by i u nás měl otevřít debatu o pracovních podmínkách migrantů, jejichž vykořisťování, odehrávající se mimo dohled tradičních odborových organizací, je konstantou v řadě evropských států.

(Czech) Záznam diskuze
Ticket prices
(Czech) vstup volný
Length
(Czech) 90 min. without an interval
(Czech) Datum uvedení
(Czech) 22. března 2022

(Czech)  

Hosté:
Šárka Homfray, právnička pracovního a služebního práva
Arnošt Novák, publicista, environmentalista, Fakulta humanitních studií UK
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Moderuje:
Matěj Metelec, publicista a redaktor kulturního čtrnáctideníku A2Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER