Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Diskuze A2: Post-pravda

(Czech) Fakta, emoce a digitální barbarství.

(Czech) Brexit, prezidentské volby v USA, popírání klimatické změny, konspirace o uprchlické krizi, xenofobie či novodobý kolonialismus a orientalismus. Svět dnes překypuje příklady rezignace na hledání jasné, absolutní pravdy a naplno dopadá na kluzkou plošinu post-pravdy a stereotypizace založené na slabých, mediálně zprostředkovaných důkazech – v některých případech třeba zcela od základu vyfabrikovaných (jak tomu je u dezinformačních mediálních sdělení). Zdá se, že vztah k jinému a neznámému je čím dál víc zprostředkovaný, a i když se životy lidí stále více geograficky a temporálně prolínají, ve skutečnosti žijí ve zcela paralelních univerzech. Existuje pak ale vůbec nějaký rozdíl mezi post-pravdou a lží? Změnila se skutečnost, nebo jenom náš vztah k ní? Není post-pravda jenom završením post-moderního relativismu? A jestli ne, jak je vůbec možné produktivně navázat na situaci, kdy se zhroutila vědecká autorita a veřejná debata se definitivně fragmentarizovala do uzavřených skupin, jejichž soudržnost je dále posilována cyklickými algoritmy sociálních sítí a dalších internetových gigantů? Byla vůbec někdy média reprezentacemi reality, nebo jen producenty mnohovrstevnatých, personalizovaných realit?

(Czech) Záznam diskuze
Length
(Czech) 90 min. without an interval
(Czech) Datum uvedení
(Czech) 6. ledna 2017

(Czech)  

Hosté
Anna Pospěch Durnová, socioložka
Petr Bittner, politický komentátor

Moderuje
Gaby Khazalová, socioložkaThank you for your support and cooperation

NEWSLETTER