Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Diskuze A2 online: Pandemie konspirací

(Czech) Mimořádný díl z pravidelného cyklu Diskuzí A2.

(Czech)

Diskuze proběhla přes Zoom, streamována na Facebook – záznam zde.

Od loňského jara se ještě rychleji než covid-19 začaly šířit různé konspirační teorie, hoaxy a falešné zprávy. V Německu se v souvislosti s odmítáním opatření proti pandemii konaly tisícové demonstrace, ve Spojených státech se popíračství covidu spojilo se starší konspirační teorií QAnon, v České republice vyvrcholila aktivita popíračů nemoci potyčkou v Poslanecké sněmovně.

Zatímco před pár lety nebylo odmítání očkování tolik diskutovaným tématem, v době zuřící pandemie se nedůvěrou k vakcíně proti covidu netají polovina populace. Mediální chaos v době pandemie zase ukázal, jak problematické je samo vymezení expertního vědění.

Kteří jsou ti správní experti, a jak je coby neodborníci máme šanci poznat? Je snazší přesvědčit občany, jejichž důvěru v instituce podlomila chaotická vládní opatření, kultivací mediálního prostoru, nebo informováním v „první linii“? Jak vůbec na tuto snahu lidé reagují? A neodhalil covid skutečné dopady často skloňované postfaktičnosti?

Ludmila Bezdíčková je praktická lékařka z Prahy, autorka doporučeného postupu SVL JEP: Pandemie infekce covid-19 a primární péče. Od začátku pandemie se angažuje v rámci obou profesních organizací (Sdružení praktických lékařů a Společnost všeobecného lékařství). Aktuálně se snaží ve spolupráci s vlastní městskou částí řešit možnost očkování v ordinacích praktiků, spolupracovala na organizaci očkování ambulantních lékařů, zejména praktiků a jejich sester v Praze.

Jan Trnka pracuje jako přednosta Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. Lékařské fakulty UK. Od jara 2020 je součástí nezávislé skupiny zabývající se modelováním epidemie covid-19 a přípravou návrhů opatření k jejímu zvládání, která se později transformovala do Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP.

(Czech) Záznam diskuze
Length
(Czech) 90 min. without an interval
(Czech) Datum uvedení
(Czech) 10. února 2021

(Czech)  

Diskuze proběhla online.

Hosté
Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka
Jan Trnka, biochemik

Moderuje
Matěj Metelec, redaktor kulturního čtrnáctideníku A2Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER