Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Diskuze A2: Nerůst?

(Czech) Debata nejen ke 47. sezoně HaDivadla.

(Czech) Tornádo na jižní Moravě, ledovce tající doslova před očima a děsivé požáry v oblíbených turistických destinacích na jihu Evropy názorně ilustrují i těm nejzarytějším skeptikům, že klimatická krize je tady. Jednou ze skloňovaných odpovědí na tuto situaci je i teorie nerůstu. Varování před tím, že nekonečný ekonomický růst není z planetárního hlediska dlouhodobě udržitelný, přišlo už na začátku sedmdesátých let v první zprávě Římského klubu Meze růstu. Akutnost nových odpovědí ale pod tlakem zmíněných událostí stoupá.

Nerůst na jedné straně vyvolává otázky po jeho konkrétních podobách v post-industriální společnosti, a otázky možná ještě palčivější, totiž o možnostech nerůstu v teprve se industrializujících ekonomikách tzv. třetího světa, na straně druhé vyzývá i k tematizaci pojetí růstu coby biologického i dějinně-filosofického „imperativu“.

Jaké jsou ekonomické alternativy pro enviromentální krizí zmítaný globalizovaný svět? Znamená nerůst technopesimismus, kvietismus a návrat k lidské „podstatě“ nebo otevírá dveře dosud netušeným transhumanistickým alternativám?

(Czech) Záznam diskuze
Ticket prices
(Czech) vstup volný
Length
(Czech) 90 min. without an interval
(Czech) Datum uvedení
(Czech) 15. září 2021

(Czech)  

Hosté:
Eva Fraňková, environmentalistka, FSS MU
Prokop Hapala, fyzik, AV ČR

Moderuje:
Matěj Metelec, publicista a redaktor kulturního čtrnáctideníku A2Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER