Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

(Czech) Diskuze A2: Město proti venkovu?

(Czech) Doprovodná debata k inscenaci Jenom konec světa, první premiéře Sezony 49: Konec iluzí.

(Czech) „Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí,“ kolovalo sociálními sítěmi v době prezidentských voleb. Polarizace mezi velkými městy a venkovem je jednou z tradičních dělících linií, v současné české debatě však dosahuje až karikaturního vrcholu. Populistické zneužívání skutečných rozdílů přichází z obou stran hranice.

Jaké jsou ale skutečné vztahy českých měst a venkova? A jaká je mezi nimi mobilita? Stojí za nevraživostí mezi městem a venkovem jenom zlá vůle jejích podněcovatelů, kteří se vymezují vůči „pražské kavárně“ či naopak „venkovským buranům“? Odráží se v těchto vztazích tradiční nedůvěra periferie k centru? Nebo to je dědictví devadesátých let a větších dopadů transformace na venkov, který zároveň přestal být reprezentován v kultuře tvořené ve městech?

(Czech) Událost na Facebooku
Ticket prices
(Czech) vstup volný
Length
(Czech) 90 min. without an interval
(Czech) Datum uvedení
(Czech) 29. listopadu 2023

(Czech)  

Hosté:

Kateřina Nedbálková, socioložka (Katedra sociologie FSS MU)
Ondřej Daniel, historik (Ústav světových dějin FF UK)

Moderuje:

Matěj Metelec, publicista a redaktor kulturního čtrnáctideníku A2Thank you for your support and cooperation

NEWSLETTER