Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

Diskuze A2: Kontrarevoluce

(Czech) Říká se, že utopie jsou pravdou zítřka. Jenomže co se stane pozítří?

(Czech) Problém revoluční proměny společnosti se stává skutečně zajímavým až v momentě, kdy si přestaneme klást pouze otázku, jak revoluci provést, a doplníme ji též o tázání se po tom, jak jí zůstat věrný. Historie revolucí ve Francii nebo v Rusku svědčí o tom, jak složitý takovýto úkol je: zdá se, že každé emancipační vzepětí má svoji napoleonskou nebo stalinskou tečku. Musí každá revoluce skončit její zradou? Je možné vyhnout se kontrarevolučním tendencím, nebo s nimi naopak třeba počítat jako s neodmyslitelnou součástí každé revoluční dynamiky? Mění se vztah revoluce a kontrarevoluce v průběhu dějin? A jak jsme na tom dnes? Soudě dle vzestupu konzervativních sil ve východní Evropě, nacházíme se uprostřed dalšího kontrarevolučního tažení? Nebo jde jenom o pokračovaní revolučních událostí roku ‘89 jinými prostředky?

(Czech) Záznam diskuze
Length
(Czech) 90 min. without an interval
(Czech) Datum uvedení
(Czech) 20. února 2018

(Czech)  

Hosté
Matěj Metelec, publicista, redaktor A2
Tereza Reichelová, reportérka

Moderuje
Mikuláš Černík, doktorand na Environmentálních studiích FSSThank you for your support and cooperation

NEWSLETTER