Logo HaDivadlo

Progressive Dramaturgy Theatre
Season 49: The End of Illusions

Diskuze A2: Identita a virtualita

(Czech) Neztrácí se s přesunutím sociality do kyberprostoru možnost ocenit a pamatovat si druhou osobu takovou, jaká „skutečně“ je?

(Czech) Sociální sítě jsou zbožňovány za jejich sílu odtrhnout lidskou komunikaci a identitu od materiální reality a přesunout oboje do kyberprostoru, kde je prý všechno možné. S tím přicházejí možnosti anonymity, povstávají nevšední principy tvorby identit a ze stabilních lidských subjektů se stávají nomádi v exotickém estetickém poli virtuality. Odcizení sociálního bytí člověka je ve jménu ještě větší sociality paradoxně akcelerováno. Do sociálních médií proniká logika narcismu a replikují se formy odcizených mezilidských vztahů důvěrně známých z každodennosti atomizované společnosti pozdního kapitalismu.

Nemění se online svět na fantastickou hru vynalézání bezbřehého množství personálních ideologií, značek a jazykových her, ve kterých se efektivně stírá rozdíl mezi iluzí a realitou? Můžou být v takovém případě sociální sítě místy politické intervence? Nemáme odcizení generováno principy fungování sociálních sítí naopak uchopit a využít? Není otevřenost kyberprostoru právě pozváním k tvorbě radikálně subversivních identit? S tím se pojí další otázka: Jak vplývá virtuální identita na konstituci genderu a queer subjektivit? A v neposlední radě – neztrácí se s přesunutím sociality do kyberprostoru možnost ocenit a pamatovat si druhou osobu takovou, jaká „skutečně“ je?

(Czech) www.advojka.cz
Length
(Czech) 90 min. without an interval
(Czech) Datum uvedení
(Czech) 20. května 2016

(Czech)  

Hosté
Jakub Macek, sociolog médií
Adam Hrubý, designér
Katarína Slezáková, socioložka

Moderuje
Zuzana Révészová, socioložkaThank you for your support and cooperation

NEWSLETTER