Logo HaDivadlo

Scéna progresivní dramaturgie
Sezona 45: Zdroje → Sezona 46: Adaptace

Studio: HaDivadlo/Terén

Termíny v přípravě.

HaDivadlo ve spolupráci s platformou Terén uvede první realizaci výročního programu uzavírajícího sezonu formou vícedenní události, jejíž podoba bude výsledkem spolupráce s externím kurátorským týmem. Těžištěm první události se stane téma Adaptace – nahlédnuté z estetických i mimoestetických perspektiv a zkušenostmi různorodých, navzájem se střetávajících oborů. Dlouhotrvající formát programu otevírá v prostředí HaDivadla prostor pro prezentaci původních i reuse existujících uměleckých děl, s důrazem na nové rámování a metakontext kurátorského gesta, otevřený výzkum, přednáškový plán či participativní mód setkávání s návštěvníky.

Spolupráce HaDivadla a Terénu se pokouší nově interpretovat úkoly a podobu současné kulturní instituce stojící na hraně mezi estetickým a politickým, komunitním a osobnostně ručitelským. Má za cíl posilovat utopické uvažování – čím dál tím důležitější ve zdánlivě bezvýchodném světě postrádajícím jiné než tragické možnosti.

www.jasuteren.cz   


Děkujeme za podporu a spolupráci

NEWSLETTER