Logo HaDivadlo

HaDivadlo

scéna Centra experimentálního divadla, p.o.

(Czech) She She Pop: Die Schubladen / Šuplíky

(Czech) She She Pop author

(Czech) „Kdo jsme byly? Kdo jsme? Jak jsme se staly tím, čím jsme?“

Koprodukce She She Pop, Hebbel am Ufer Berlin, Kampnagel Hamburg, FFT Düsseldorf a brut Wien.

V projektu SCHUBLADEN (KRABICE) se členky souboru She She Pop (všechny vyrůstaly v Západním Německu) na jevišti potkávají se svými protějšky z Východního Německa, aby se sobě navzájem otevřely a prohrabaly se věcmi ve svých krabicích.
Dvacet let po pádu berlínské zdi se tyto dvě skupiny rozhodly setkat a čerpat z autobiografických materiálů ze svých osobních krabic. Dopisy, úryvky z deníků a další osobní texty budou chronologicky seřazeny společně s literaturou, politickými texty, hudbou a obrázky z osobního repertoáru každé postavy. Na základě jednotlivých témat účinkující spojí a zase rozpojí příběhy, které vytvářely jejich život, za zvuků příslušné hudby. Otázky ohledně té „druhé strany“ musí být co nejlépe zodpovězeny, aniž by se obracely k objektivním a směrodatným zdrojům. Naživo bude převyprávěna polyfonní a hluboce subjektivní historie rozdělení Německa na Východ a Západ a vše bude podpořeno soukromými nebo veřejně dostupnými texty a vzpomínkami, které jsou v souladu, či v rozporu se dvěma hlavními pohledy na svět z doby studené války.

Účinkující sedí naproti sobě vždy dvě u jednoho stolu v prostoru, který je archiv a zároveň společenský klub. A jako ve společenské místnosti v pečovatelském ústavu se tyto dvojice musí samy seznámit. Budou se snažit si lépe porozumět se složitým úkolem vytvořit vážný vztah.
Ve hře KRABICE je „sjednocení Německa“ ukázáno jako práce na vztahu. Párová terapie. Pro tyto tři páry žen z Východu a Západu se sjednocení stává konkrétním úkolem, a to naživo a na jevišti. Kdo jsi? Jak se z tebe stala žena, která tu teď sedí naproti mně? A jako v každém dobrém či špatném vztahu tu zásadní roli hrají nedorozumění a vlastní představy. Interpretky se pokusí poctivě ukázat, jak blízký vztah dokážou navázat. Jeviště se stává prostorem pro utopistický dialog.
Uskupení She She Pop a jejich kolegyně z Východu uznávají polyfonii a kolektivní vyprávění. Mezery, nesrovnatelné věci, nepřesnosti a chybějící články jsou součástí jejich systému. Kdo jsme byly? Kdo jsme? Jak jsme se staly tím, čím jsme?

Všechno o She She Pop
She She Pop je umělecký soubor založený koncem 90. let absolventy studia Užitá divadelní věda ve městě Gießen. Jeho členy jsou Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia Papatheodorou a Berit Stumpf a kancelář souboru na Mariannenplatz v Berlíně vede Elke Weber. Pro soubor She She Pop je jeviště prostor, na kterém se dělají rozhodnutí, kde se zkoušejí různé formy dialogu a společenských systémů a kde se učí či odhazují velká gesta a sociální rituály. Své poslání vidí v průzkumu společenských hranic komunikace a v jejich překračování cíleným a uměleckým způsobem v chráněném prostoru divadla. She She Pop mají specifický estetický a ideologický profil.

Představení jsou společná díla. Žádný ředitel, autor, či herci – nic z toho tu nenajdete. Texty a koncepty jsou vymýšleny společně. To, jak představení chápeme, zároveň zdůrazňuje uměleckou odpovědnost každého účinkujícího. Pro nás tedy autorství není ani tak výkon jednotlivce, jako spíše odpověď na otázku, kdo odpovídá za tento text nebo za to, co se právě děje na jevišti. Doufáme, že jednotlivá rozhodnutí učiněná na jevišti i úspěch či neúspěch představení jsou tímto na tomto pozadí srozumitelnější a relevantnější pro publikum. Kromě jednotlivých představení, ale také v nejlepších částech každého představení, definujeme uměleckou práci formou kolektivu jako naprosto zásadní a nejdůležitější úkol.

Nejsme herečky. Místo toho zadáváme sobě i ostatním zajímavé úkoly ke splnění a vyřešení před publikem na jevišti. Každá účinkující si vytvoří vlastní perspektivu k danému materiálu na základě horizontu svých osobních zkušeností. Bývá to označováno za autobiografické divadlo. Odkazy na vlastní život jsou pro nás však metodou, ne obsahem práce. Zhutníme osobní materiál do rozpoznatelné umělecké strategie a stylizovaných exemplárních poloh. Ze známých věcí se stávají neznámé a děsivé. V poslední době to funguje i obráceně, když jsme v některých představeních adaptovaly známé děsivé texty z literárního kánonu za použití stejné autobiografické metody.
Ocenění
Nominováno na ceny Ubu v kategorii Nejlepší zahraniční představení (Itálie).

She She Pop je ženské uskupení. A existence mužských členů či spolupracovníků na to má jen nepatrný vliv. I proto jsou s naší prací nerozlučně spojeny věci jako schopnost či neschopnost hrát, vzorce pohledů a struktura síly. Prezentování sebe sama publiku jako skupina (převážně) žen je pro nás zase a znovu hlavně něco, o čem můžeme přemýšlet a co můžeme pozorovat jak na jevišti, tak i v zákulisí.

Forma našeho divadla je experimentální. Jinými slovy řečeno zkoumá základní principy divadelní komunikace. Při každém představení uzavíráme jako účinkující s diváky novou dohodu, a přesně to považujeme za své umění. Za tímto účelem She She Pop často rekonstruuje známé každodenní scénáře, ve kterých jde zábava a poučení často znepokojivě ruku v ruce. Naši diváci se s námi setkávají například v jasně osvětleném kruhu v psychoterapeutické skupině, v tanečním sále, okolo ohně, u rande naslepo při svíčkách, na přehlídkovém molu či v improvizované sportovní hale. To věčné přecházení mezi aktivní účastí a ústupem, událostmi pod kontrolou a jejich vyhrocením, nevyhověním a oddaností často utváří dramaturgii večera s uskupením She She Pop. Individualizované interakce s diváky však v posledních kusech od She She Pop už nehrají roli, což však neznamená, že diváci nezaujmou konkrétní roli při představení a nemají tam zvláštní funkci. Všechna představení She She Pop jsou svým vlastním způsobem experimentální inscenace či způsoby argumentace, což by beze svědků bylo zbytečné a prázdné.

share

Koncept: She She Pop.
Autoři a spolupráce: Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Barbara Gronau, Annett Gröschner, Fanni Halmburger, Alexandra Lachmann, Katharina Lorenz, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Peggy Mädler, Ilia Papatheodorou, Wenke Seemann, Berit Stumpf a Nina Tecklenburg.
Dramaturgické poradenství: Kaja Jakstat.
Scéna: Sandra Fox.
Kostýmy: Lea Søvsø.
Osvětlení: Sven Nichterlein.
Zvuk: Florian Fischer.
Video: Sandra Fox a Branka Pavlovic a She She Pop.
Titulky: KITA (David Maß).
Koordinace a podpora: Fanny Frohnmeyer, Kaja Jakstat, Veronika Steininger.
Technická podpora turné: Florian Fischer, Manuel Horstmann, Andreas Kröher, Michael
Lentner, Sven Nichterlein, Torsten Schwarzbach.
Produkce/PR: Úřad pro kulturní záležitosti.
Administrativa: Aminata Oelßner.
Vedení souboru: Elke Weber.
Poděkování: Anja Dürrschmidt a Marion Müller-Roth.

Zavřít