Logo HaDivadlo

HaDivadlo

scéna Centra experimentálního divadla, p.o.

(Czech) ENCOUNTER 2016: Rusko, Petrohrad, JÁ JAGO

(Czech) William Shakespeare author

(Czech) Andrei Zagorodnikov directed by

Toto představení je sólovou tvorbou studenta 5. ročníku režie na Russian State Institute of Performing Arts v ateliéru profesora Veniamina Filshtinského.

Analytické využití klasického textu režiséra je následováno improvizacemi tzv. etudami, které zobrazují dramatický život za jeho kanonickým povrchem. Namísto znázornění verbální akce, se režisér pokouší převést na scénu svěží neliterární děj, který odhalí psychologickou motivaci existence postavy. Toto představení je neotřelým pohledem na klasické texty, na které je nahlíženo ze dvou úhlů. Příběh je vyprávěn z pohledu Jaga a herce-autora představení.

Název představení je Já, Jago. Znamená to pokus nalézt v sobě Jaga a při-pustit si jeho existenci. První krok – připuštění si – odstartuje cestu do hloubi vlastní duše...

Forma tohoto představení je pokaždé odlišná a to ne pouze kvůli “filosofii etud”. Režisér trvá na dvou věcech, ke kterým by mělo časem dojít. Za prvé je to představení, které se mění v průběhu času, není nikdy úplně dokončené a vždy je prostor pro přidání něčeho nového, protože umělecké představení by mělo být živým organismem. To, že se nerozvíjí znamená, že je mrtvé. Za druhé, stejná struktura je v každém představení hraná různými způsoby, protože samotné hraní je založeno na improvizaci s věcmi, což vždy vyvolává nové reakce. Představení bylo vytvořeno jako mezinárodní festivalový projekt. Nejdříve pro festival krátkého filmu (do 30 mi-nut) ve Spoletu v Itálii. Poté bylo dále rozvíjeno. Premiéra v Petrohradě byla 20. prosince, 2014. V říjnu 2015 bylo obnovené představení hráno na UWE festivalu v Mnichově.

Po představení může následovat diskuze zaměřená na obohacení metodologie Stanislavského školy, na přístup k analýze dramatické akce a metodologie opakování a zkoušení herce s režisérem v současné post-Stanislavského škole. Stanislavského metoda může být paradoxně považována za základ non-realistického umění.

share

Andrei Zagorodnikov

Zavřít