scéna Centra experimentálního divadla, p. o.
budouci budouci budouci
BOHNICE or Don´t Get Angry (Bohnice aneb člověče nezlob se)
DIE YOUNG
AT THE HITLERS´ or the Stories from the Hitlers´ Kitchen (Doma u Hitlerů aneb Historky z hitlerovic kuchyně)
INDIAN IN DANGER (Indián v ohrožení)

LASEROVÁ ROMANCE

LASEROVÁ ROMANCE
MARYŠA
THE XXL MODEL or My Thighs in Bloody Detail (Modelka XXL aneb má stehna v proklatým detailu)
MUČEDNÍK
PANÍ BOVARYOVÁ
CHRISTMAS STORY (Psaní ježíškovi)
TWILIGHT OF MALES (Soumrak samců)
STAVITEL SOLNESS
A SECRET MESSAGE FROM THE PLANET OF MOTHERS (Tajná zpráva z planety matek)
VYHNÁNÍ GERTY SCHNIRCH
THE CASTLE